'Consortiumbewaking voor Mechelse bedrijven'

De beide grote bedrijventerreinen van Mechelen krijgen vanaf 15 juli consortiumbewaking. De ruim vierhonderd bedrijven zullen hiervoor samenwerken met de overheid, de lokale politie en de particuliere beveiligingsbedrijven Securis en Groep 4. Het initiatief gaat uit van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Mechelen. Consortiumbewaking wordt nu al met succes toegepast op een tiental bedrijventerreinen in Limburg. Mechelen wordt het eerste echt grote project in ons land op het vlak van consortiumbewaking. Kris Barrezeele

Directeur Willy Ivens van de Kamer voor Handel en Nijverheid Mechelen, die het project woensdag voorstelde, verantwoordde de keuze voor Securis en Groep 4. Beide bedrijven voldoen aan de wet-Tobback, hebben een uitstekende uitrusting, zijn goed op het vlak van brandbestrijding en eerste medischezorgverstrekking en zijn bereid om de prospectie te doen bij de bedrijven. Mechelen telt 76.000 inwoners en twee grote industrieterreinen, Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. De stad, die in de voorbije jaren met grote veiligheidsproblemen kampte en sinds vorig jaar het tij tracht te keren met projecten als het winkelinformatienet, de privé-bewakingsdiensten voor de horeca in de stationsbuurt en de buurtvaders. voegt daar nu het project consortiumbewaking bij, zei burgemeester Bart Somers. 'De Mechelse overheid kan de veiligheidsstrijd niet alleen winnen.'

'Mechelen sloot een veiligheidscontract en beschikt na de politiehervorming over 254 politiemensen en 42 bijkomende personeelsleden', legde de korpschef van de Mechelse politie, Rony Vandaele, uit. Diverse afdelingen van de politie dragen rechtstreeks bij tot de veiligheid van de bedrijven. Zelfs de afdeling verkeer kan dankzij de snelheidscontroles misdadigers afschrikken. Volgens commissaris Irene Buedts draagt het geregelde contact van de wijkinspecteurs met de bedrijven bij tot preventieve acties. De wijkinspecteurs en de zonewerkers - dat zijn agenten die verbonden zijn aan een van de drie stedelijke politiezones Noord, Zuid en Centrum - onderhouden vaste contacten met de bedrijven. De consortiumbewaking, streeft volgens Buedts een goede samenwerking na tussen de bedrijven, de politie en de particuliere beveiligingsbedrijven, die een 'derde' oog zijn. Bedrijven worden aangespoord om een meldingsfiche in te vullen (en geregeld bij te werken) met alle gegevens over het bedrijf en de verantwoordelijke personen die moeten gecontacteerd worden in geval van onheil. De drie partijen die samen het consortium vormen, vergaderen periodiek. 'Consortiumbewaking betekent niet dat de politiepatrouilles en de wijkwerking worden afgeschaft', beklemtoonde commissaris Buedts.

Securis doet via dochterbedrijf Intersafe de consortiumbewaking van een tiental industrieterreinen in Limburg, waaronder Opglabbeek, Lommel en Bree. Securis bewaakt nog diverse bedrijventerreinen in Vlaams-Brabant, waaronder Haasrode, Keiberg en Brucargo, zei Luc Adriaenssens van Securis.

Het concept consortiumbewaking heeft vier kenmerken: het is collectief, permanent, mobiel en regionaal. Het doel is de risico's van brand, diefstal, vandalisme te beperken. Industrieterreinen lopen een groter risico omdat zij afgelegen zijn, een sterke concentratie van bedrijven en goede toegangswegen hebben. Alain Flamant legde uit dat de collectieve beveiligingsopdracht bij consortiumbewaking uit twee delen bestaan: de controletaak tussen 19 en 22 uur, die bestaat uit een terreincontrole en uit een controle dat de bedrijven goed afgesloten zijn en het alarmsysteem werkt. De preventieve en reactiefunctie tussen 22 uur en 6 uur 's morgens bestaat uit patrouilles, rapportering, assistentie van personeelsleden en beschikbaarheid voor alarmmeldingen.

Securis en Groep 4 zullen zelf de bedrijven op de industrieterreinen Mechelen-Noord en -Zuid bezoeken. De deelnemende bedrijven betalen de beveiligingsbedrijven, maar profiteren van de consortiumaanpak. Voor het tijdsblok 1 (19 tot 22 uur) betaalt het bedrijf 0,72 euro per minuut dienstverlening. Voor het tijdsblok 2 is nog geen tarief beschikbaar. Dat wordt een projectprijs, die afhankelijk is van de omvang en het aantal van de deelnemende bedrijven. De richtprijs voor dit onderdeel is 136.000 euro. Als alle 400 de bedrijven in Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid meedoen, komt dat neer op een gemiddelde prijs van 36 euro per bedrijf per maand, rekende Flamant voor. Een prijsindicatie per maand, berekend aan de hand van de omvang van het gebouw, is 392 tot 528 euro per maand voor een bedrijfsgebouw van meer dan 3.000 vierkante meter en 98 tot 132 euro voor een gebouw van minder dan 1.000 vierkante meter. De planning voor het Mechelse project verloopt in drie fasen: verkenning, overleg met de ondernemingen en de uitvoering. Het project start op 15 juli.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud