De zachte kant van een business angel

Het Harelbeekse bedrijf Yello van Piet Vanmarcke is de eerste startende onderneming uit de meerwaarde-economie die wordt gefinancierd door een business angel van het Vlerick Business Angelsnetwerk. Ann vanden Berghe is niet enkel de tot nu toe enige vrouwelijke business angel van Vlerick BAN, maar zij is met haar investering in Yello ook de eerste business angel die ingaat op de vraag van Vlerick BAN en de Triodos Bank om ook bedrijven uit de meerwaarde-economie te financieren en te coachen. Kris Barrezeele

Piet Vanmarcke is thuis in de wereld van de belcentra. Bij de voormalige Generale Bank - nu Fortis Bank - hielp hij de telemarketingcel uit de startblokken en hij werd daarna marketing- en verkoopmanager van Interswitch, een Nederlands belcentrum met hoofdkantoor in Amsterdam. In oktober 2001 kwam hij in contact met het Kortrijkse Kanaal 127, een incubatie- en bedrijvencentrum voor nieuwe bedrijven uit de sociale economie. 'Kanaal 127 zocht een projectmanager voor de oprichting van een contactcenter', legt Piet Vanmarcke uit. 'Mijn ondernemingszin deed mij meteen toehappen.' Kanaal 127 trekt voor elk project een projectmanager aan. Het moet gaan om projecten uit de sociale economie die door Kanaal 127 worden voorgefinancierd.

Het contactcenter kreeg vaste vorm in oktober 2002. Vanmarcke noemde het 'Yello', een modieuze samentrekking van 'yellow' (geel) en de typische belroep 'hello' (hallo). In de nieuwe kantoren die Yello sinds maart huurt in Harelbeke zijn de muren consequent in het geel geschilderd. De pc's staan klaar op de grond, wachtend op het meubilair en de medewerkers.

Vanmarcke stelde eerst een bedrijfsplan op, deed een marktonderonderzoek dat hoofdzakelijk bestond uit een concurrentieonderzoek en bestudeerde de technische aspecten van de apparatuur voor het contactcenter. 'De keuze van de telefooncentrale en van de hard- en software in een goede prijs-kwaliteitverhouding leek mij cruciaal. Het belcentrum is het productiecentrum van onze onderneming', zegt Vanmarcke.

Op 21 oktober 2002 hield Vanmarcke zijn eerste presentatie voor bedrijfsleiders uit de buurt, met de vraag of ze bereid waren te investeren in het 'Yello'-project. Enkele investeerders dienden zich aan maar het bijeengebrachte kapitaal bleek onvoldoende. Zij stuurden het ondernemingsplan bij en verlaagden de initiële kapitaalbehoeften van 150.000 naar 120.000 euro.

Vanmarcke liet het daar niet bij. Hij diende zijn project in bij het Vlerick Business Angels-netwerk. 'Yello kwam op het juiste moment voor Vlerick BAN', zegt een lachende Vanmarcke. 'Vlerick BAN had net het plan opgevat om ook startende ondernemingen uit de meerwaarde-economie aan te trekken en sloot een samenwerkingsovereenkomst met de Triodos-bank, later uitgebreid tot Trividend en Hefboom.' Het akkoord bepaalt dat Vlerick BAN geregeld investeringsfora organiseert waarop startende ondernemers uit de sociale economie hun project en ondernemingsplan kunnen voorstellen aan de business angels van Vlerick BAN of aan de Triodos Bank.

Yello was op tijd klaar voor het eerste Vlerick BAN-forum in november 2002 met projecten uit de sociale economie. Yello had een duidelijk ondernemingsplan en een kant-en-klare presentatie. De bijsturing en de screening van het ondernemingsplan waren het werk van Vlerick BAN, dat alle ingediende ondernemingsplannen klaarmaakt voor de confrontatie met de investeerders, de business angels. Vlerick BAN helpt de ondernemers ook met de voorbereiding van een professionele presentatie. Het succes van een project heeft veel te maken met de presentatie. Het kan de vonk doen overspringen van ondernemer naar investeerder.

Begin deze maand vond het tweede forum voor projecten uit de meerwaarde-economie plaats. Tijdens elk forum worden vijf projecten voorgesteld. De ondernemers en de business angels kunnen elkaar ontmoeten op een minibeurs waar de projecten gedetailleerd worden voorgesteld. Het concept is hetzelfde als voor de gewone zesmaandelijkse fora van Vlerick BAN. Ook daar worden telkens vijf tot zes projecten voorgesteld aan de zowat 80 uitgenodigde business angels van Vlerick BAN en van het Brusselse netwerk Business Angels Connect (BAC) waarmee Vlerick BAN samenwerkt. De fora vinden afwisselend in Brussel en Gent plaats.

Ook voor Yello kwam het Vlerick BAN-forum als geroepen. Piet Vanmarcke had meteen beet. Business angel Ann vanden Berghe hapte toe. Vanden Berghe, die haar eigen voedingsbedrijf verkocht, is nu voltijds investeerder en business angels (zie kader). Zij is de enige vrouwelijke business angel in de selecte Vlerick-BAN groep van zowat 40.

De financiering van Yello was snel rond. Naast het eigen kapitaal van Vanmarcke en het geld van de twee investeerders die na de eerste presentatie waren ingestapt, leverde Vanden Berghe met haar investeringsvennootschap Ariadne Invest de rest van het maatschappelijke kapitaal. Yello kreeg ook een instaplening van het Participatiefonds. De aanvraag was via de bank reeds ingediend bij het Participatiefonds toen Beban, de Belgische federatie van business-angelsnetwerken, een samenwerkingsakkoord sloot met het Participatiefonds. Dat akkoord leidde tot de ontwikkeling van de Business Angels Plus-lening. Een startende ondernemer die gefinancierd wordt door een business angel kan voor hetzelfde bedrag als het ingebrachte kapitaal van ondernemer en business angel een lening krijgen bij het Participatiefonds, met een plafond van 125.000 euro. De BA Plus-lening kan dus voor een maximale hefboom van 100 procent zorgen tot 250.000 euro. De kredietaanvraag van Yello bij het Participatiefonds terughalen om ze te vervangen door BA Plus-aanvraag bleek te ingewikkeld.

Yello heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). Het vaste kapitaal bedraagt 20.000 euro, het veranderlijke kapitaal 100.000 euro. Yello is geen klassiek belcentrum maar een 'klantencontactcenter'. 'Wij ontplooien twee activiteiten: inkomende communicatie en uitgaande communicatie', legt Vanmarcke uit. 'De uitgaande communicatie is gericht op het maken van afspraken voor de account managers van onze klanten. De inkomende communicatie omvat dienstverlening, een helpdesk, telefoonpermanentie in naam van onze klanten met wie wij de scenario's opstellen. Wij doen ook marktonderzoek, telemarketing en enquêtes bij bedrijven.'

Yello startte in maart met twee personeelsleden naast directeur en bestuurder Piet Vanmarcke. Het heeft drie actieve bestuurders. Twee andere bestuurders zorgen voor de boekhouding en fiscaliteit en voor de telecomaanpak. Eind dit jaar zullen er zeven medewerkers zijn en het ondernemingsplan plant een groei tot elf in het tweede en vijftien in het derde werkjaar. De grootste investeringen zitten in het productiegedeelte van het contactcentrum, met name de communicatieinstallatie en de medewerkers. De technische installaties werden gebouwd in samenwerking met een consultant, Ideal Consult, die gespecialiseerd is in advies voor bel- en contactcentra.

Yello is een project uit de sociale of meerwaarde-economie. Het sociale aspect is daarbij al even belangrijk als het zakelijke. 'Yello rekruteert zoveel mogelijk bij lagekansengroepen en sluit daarmee aan bij het charter van de Vlaamse regering over de sociale economie.' Yello werkt samen met de VZW Mentor die telefoonopleidingen verstrekt.

De lagekansengroepen die de Vlaamse minister voor Werkgelegenheid, Renaat Landuyt, aanwees, omvatten de langdurig werklozen, laaggeschoolden, allochtonen en mensen met een handicap. 'Iemand van 34 jaar met een hogere opleiding die twee jaar zonder werk zit omdat zijn opleiding al te gespecialiseerd was, kan dus van deze kansengroepen deel uitmaken en een baan vinden bij Yello', onderstreept Piet Vanmarcke.

'Veel contactcenters lopen het risico op een groot verloop van hun medewerkers. Bij ons, in de sociale economie, doet zich het omgekeerde voor. De mensen blijven trouw aan het bedrijf omdat ze hier een tweede kans kregen. Een contactcenter is een flexibel bedrijf met werkpieken en -dalen. Daarom vestigde Yello zich op een plaats die zeer goed bereikbar is met het openbaar vervoer. 'Toch wil Vanmarcke met Yello geen voorkeurbehandeling krijgen. Wij zijn een contactcenter zoals alle andere en moeten dus commercieel sterk uit de hoek komen om de concurrentie aan te kunnen. Wij moeten bewijzen dat we concurrentieel kunnen werken ondanks de inschakeling van medewerkers die een tweede werkkans krijgen. Sociale economie moet professioneel zijn.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud