Advertentie

Dewael wil aftrek voor veiligheidsinvesteringen vereenvoudigen

(belga) - Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) wil het systeem van de fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen voor zelfstandigen administratief vereenvoudigen. De aftrek zal ook gelden voor investeringen die in 2003 gedaan zijn. Dat kondigde hij dinsdag aan op het overlegplatform Veilig Ondernemen. De middenstandsorganisaties toonden zich positief over het verloop van de vergadering.

Het overleg werd door Dewaels voorganger, Antoine Duquesne (MR), opgestart. Zowel Kris Peeters (Unizo) als Johan Van Overbeke (LVZ) vonden het zeer positief dat de huidige minister de draad weer oppikte. Een volgende bijeenkomst is op 4 maart gepland.

De zelfstandigenorganisaties vonden het goed dat minister Dewael de investeringsaftrek administratief wil vereenvoudigen. Er wordt gedacht aan de opdeling van de handelszaken in categorieën naargelang het veiligheidsrisico. Een bakker heeft immers geen nood aan een even zware bescherming als een juwelier. Per categorie zouden kwaliteitsnormen worden bepaald waaraan de veiligheidsinstallatie moet voldoen. Daarbij kan gedacht worden aan de onderverdeling die nu reeds in de verzekeringssector bestaat.

Minister Dewael wil ook een actieve rol voor de technopreventieve adviseurs. Die zouden slechts nog de installaties in de hoogste risicocategorieën moeten inspecteren en dienen ook zelf op straat te komen om nieuwe handelszaken te adviseren. Hij gaat ook onderzoeken of de controle van de facturen door de adviseur niet overbodig is, gezien de fiscale controle van de zelfstandige.

De middenstandsorganisaties drongen er dinsdag ook op aan om een duidelijk aanspreekpunt te krijgen voor zelfstandigen die het slachtoffer zijn van een overval. Ze vroegen een aanspreekpunt om naar de stand van zaken van hun dossier te kunnen informeren. De minister van Binnenlandse Zaken engageerde zich om het punt met zijn collega van Justitie te bespreken. Beiden zijn immers betrokken partij in dit dossier. Het is niet de bedoeling een nieuw systeem op te zetten, maar om duidelijk uit te maken waar de zelfstandige met zijn vragen terecht kan.

Voorts kwam het thema van de kleine plofkoffer ter sprake. De handelaars zijn vragende partij voor een systeem om hun opbrengsten op een veilige manier naar bank of nachtkluis te kunnen brengen. Het dossier heeft echter vertraging opgelopen omdat de fabrikanten niet erg enthousiast zijn om dergelijke koffers te produceren.

Op het platform werd nog overeengekomen om een draaiboek op te stellen over de winkelinformatienetwerken. Momenteel zijn er 17 degelijke netwerken, waarin politie en handelaars zitting hebben, actief. Bedoeling is een draaiboek op te stellen voor gemeenten waar men met een gelijkaardig netwerk wil starten. Het winkelinformatienetwerk is niet enkel nuttig bij overvallen of pogingen tot overval, maar ook om bij het ontdekken van vals geld de collega's uit de buurt zo snel mogelijk te alarmeren.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud