Duncan Brown: 'Werknemer moet band tussen doel en beloning zien'

(tijd) - Werknemers belonen is een proces van communicatie, betrokkenheid en begrip. Zij moeten inzien hoe de beloning bijdraagt tot het strategische doel van de onderneming. Daarom moeten de doelen van de beloningsstrategie helder en eenvoudig zijn, zegt Duncan Brown, adjunct directeur-generaal van het Britse Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD).

Duncan Brown is een van de invloedrijkste denkers over beloningstrategieën in het Verenigd Koninkrijk. Hij werkte vroeger ook voor de personeelsmanagementadviseurs Hay Group en Towers Perrin. Brown sprak in Brussel op de conferentie 'Strategisch belonen ontmaskerd?' van het Onderzoekscentrum strategisch belonen (SRRC) van de Vlerick Leuven Gent Management School. Met strategisch belonen is niets verkeerd, maar er bestaan wel funeste beloningstrategieën, bleek na afloop.

Uit de resultaten van jaarlijkse survey 2003 van de CIPD blijkt dat 71 procent van de Britse werkgevers een duidelijke beloningsstrategie voor ogen hebben om het hoofd te bieden aan de uitdagingen wat betreft pensioenen, kosten, de markt, gelijke beloning voor gelijk werk en prestatiegebonden beloning, zei Brown. Dat is een veel hoger percentage dan in België, merkte Xavier Baeten van het Onderzoekscentrum strategisch belonen (SRRC) op.

Opmerkelijk veel organisaties hebben geen salarisplan of - beleid of ontbreekt een band met de bedrijfsdoelstellingen', zei Duncan Brown. 'Dat gebrek versterkt hun imago van lage productiviteit, een groot personeelsverloop en een lage moraal.'

Tussen de kennis en de praktijk van het strategisch belonen gaapt een diepe kloof, net als tussen de beloningstrategieën zoals die op papier staan en de uitvoering. In de werkelijkheid heeft 68 procent van de Britse bedrijven problemen bij de uitvoering van het beloningsplan en 84 procent heeft het moeilijk om salaris en prestaties met elkaar in overeenstemming te brengen. Veel beloningstrate-gieën zijn ook niet meer dan een 'illusie in de bestuurskamer'.

Hoe je met de mensen in een bedrijf omgaat heeft een enorme invloed op de prestaties van de organisatie. Veel meer dan de invloed van strategie, kwaliteit en technologie en dubbel zo sterk dan de invloed van onderzoek en ontwikkeling. Er zijn twee kritische factoren, meent Brown. De inzet naar eigen oordeel van de mensen en het lijnmanagement als filter tussen resultaten en vergoeding.

Ondernemingen hebben volgens Brown vier dingen te doen. Zij moeten heldere en eenvoudige beloningsdoelstellingen en principes bepalen maar soepel zijn bij de toepassing. De strategie moet goed en evenwichtig van snit zijn. Effectief management is een kwestie van evenwicht, zo ook tussen basisloon en extra-beloning en tussen soepelheid en vaste structuur.

KB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud