Een op de vijf bedrijven stelt geen revisor aan

Bijna een op de vijf bedrijven die wettelijk verplicht zijn hun jaarrekening te laten controleren door een commissaris-revisor, lapt die verplichting aan zijn laars. Dat blijkt uit een studie van het handelsinformatiebedrijf Graydon. In het boekjaar 2005 kreeg 5 procent van de Belgische bedrijven een ernstige opmerking van de bedrijfsrevisor.

(tijd) Volgens Graydon lopen die bedrijven een sterk verhoogd risico op een faillissement. Sinds 1 januari 1998 zijn grote bedrijven verplicht een commissaris-revisor aan te stellen om hun jaarrekeningen te laten controleren. Graydon berekende dat 20.262 Belgische bedrijven onder die verplichting vallen. 3.837 daarvan legden in het boekjaar 2005 geen verklaring van de revisor voor. Voor 2006 lopen de cijfers nog binnen, maar de eerste resultaten tonen eenzelfde tendens aan.

Zaakvoerders en bestuurders die bewust de controle op de jaarrekening omzeilen, riskeren strenge straffen. De geldboete kan oplopen tot 10.000 euro. Bij bedrieglijk opzet kan een gevangenisstraf van een maand tot een jaar opgelegd worden. Dat parketten nauwelijks optreden tegen overtreders verklaart allicht de 'ongehoorzaamheid' bij een op de vijf bedrijven. Ook zijn sommige nog altijd niet op de hoogte van de verplichting.

Bij de bedrijven die wel een commissaris-revisor aanstelden, kreeg 95 procent volgens Graydon van de revisor geen fundamentele opmerkingen over de rekeningen. Bij ruim 5 procent (857 bedrijven) had de revisor ernstige bedenkingen. 15 ondernemingen kregen een afkeurende verklaring, wat betekent dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft. Bij 164 bedrijven onthield de commissaris zich, wat inhoudt dat hij zijn controletaak niet naar behoren kon uitoefenen. 658 ondernemingen kregen een verklaring met voorbehoud.

Volgens Eric Van den Broele, de onderzoeker van Graydon, lopen ondernemingen die ernstige opmerkingen krijgen een verhoogde kans op een faillissement. 'De faillissementsgraad is in België in het algemeen ongeveer 1 procent. Voor ondernemingen met een afkeurende verklaring is de kans dat het bedrijf op de fles gaat ruim een op zeven. Bij onthoudingen een op zestien.' Graydon waarschuwt dat de revisor met een onthouding de buitenwereld vaak een 'klantvriendelijk' signaal geeft dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar is.

Suggesties

Graydon stelde ook vast dat het aantal verklaringen met voorbehoud geleidelijk afneemt (van 6,2% in 1997 naar 4,1% in 2005). Volgens André Kilesse, de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, gaan revisoren vandaag makkelijker met de opstellers van de jaarrekeningen praten. 'In plaats van een voorbehoud te formuleren, geven ze de bedrijfsleiding suggesties om de jaarrekening aan te passen.'

Graydon becijferde ook nog dat bedrijven in de chemische en de financiële sector het minste kritiek oogsten van de revisoren. Groothandelaars en bedrijven uit de textielsector moeten veel vaker kritiek slikken.

GDC

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud