Een op drie grote bedrijven betaalt te laat

(tijd) - Een verrassend hoog percentage van de grote multinationale ondernemingen betaalt zijn leveranciers te laat. Daarnaast wordt een op de vijf facturen te vroeg betaald. Dat schrijft De Tijd. De reden van dat falen is een zwakke organisatie waarvoor uiteindelijk de financieel directeur verantwoordelijk is.

Dat blijkt uit een onderzoek van de managementadviseur REL Consultancy Group bij 60 multinationale bedrijven die jaarlijks samen voor 65 miljard euro facturen ontvangen.

Een op de drie facturen wordt te laat betaald met een gemiddelde vertraging van negen dagen na vervaldag terwijl 49 procent op tijd en 18 procent zelfs te vroeg wordt betaald. 8 procent van de facturen hebben een discontoclausule. Die geeft recht op een korting als meteen na de ontvangst van de factuur wordt betaald. In 72 procent van de gevallen maakt het bedrijf ook gebruik van dat disconto.

Onderzoeken over het betaalgedrag van ondernemingen hebben meestal betrekking op een zeer groot aantal ondernemingen, waardoor onvoldoende inzicht wordt gegeven in de verschillende bedrijvensegmenten. REL Consultancy Group adviseert bedrijven over een efficiënter gebruik van het werkkapitaal en beperkte zijn onderzoeksstaal tot 60 zeer grote ondernemingen uit de hele wereld.

Zij komen voor 49 procent uit de Verenigde Staten en voor 51 procent uit Europa en Azië. De groep van 60 bevat 13 kapitaalintensieve bedrijven, 22 bedrijven uit de consumentenproducten- en uitgeefsector, 11 engineeringbedrijven en 14 technologiebedrijven. Jaarlijks ontvangen zij 44 miljoen facturen van 380.000 leveranciers voor een totaal bedrag van 84,5 miljard dollar (65 miljard euro), becijferde REL Consultancy.

Het hoge percentage laattijdige betalers is opvallend ondanks de vele klachten over te late betaling en de druk van regeringen en KMO-ondernemingsfederaties om leveranciers eerlijker te behandelen. In Europa bestaat ook een wetgeving, die automatisch rente en kostenvergoedingen toekent zodra de vervaldag is overschreden. Dat zoveel van de 60 onderzochte bedrijven toch te laat betalen, kan moeilijk te wijten zijn aan liquiditeitsproblemen. Het zijn solide groepen.

De ware reden is een gebrekkige organisatie van de leveranciersboekhouding, concludeert onderzoeker Stephan Thomas van REL Consultancy Group. 'Sluwe treuzelaars betalen bewust te laat, anderen betalen te laat omdat het systeem slecht werkt en sommigen betalen te vroeg omdat zij het overzicht missen. De uiteindelijke verantwoordelijke voor wat misloopt, is de financieel directeur.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud