Eenmaking Europese markt voor diensten laat te wensen over

(tijd) - De eenmaking van de dienstenmarkt in de Europese Unie laat nog te wensen over. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Commissie over de hinderpalen voor een eengemaakte dienstenmarkt. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen ondervinden nadeel van de barrières.

Onder de noemer diensten valt een heel scala van activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om consultancy, uitzendarbeid, bouw, distributie, ontspanning of vervoer. Het economische belang van diensten voor de Europese economie is niet te onderschatten. De dienstensector tekent voor 70 procent van het bruto binnenlands product (BBP) en van de werkgelegenheid in de meeste EU-landen.

Niettegenstaande het grote economische belang van diensten, is het moeilijker om in een ander EU-land diensten te leveren dan er goederen aan de man te brengen. Die moeilijkere regelgeving zorgt ervoor dat de EU-eenheidsmarkt voor diensten nog geen feit is.

De Europese Commissie stelde een catalogus op van de hinderpalen die de eenmaking van de EU-dienstenmarkt in de weg staan. De belangrijkste barrières hebben betrekking op het verkrijgen van vergunningen, administratieve rompslomp en de duplicatie van formaliteiten wanneer een bedrijf in een ander land actief wordt.

De belangrijkste slachtoffers van de niet-eenmaking van de dienstenmarkt, zijn de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). Die kunnen vaak niet de extra kosten dragen om in het buitenland actief te worden. Daardoor zien ze zich gefnuikt in hun expansiemogelijkheden. Maar de hinderpalen verhinderen ook grotere ondernemingen om schaalvoordelen te realiseren. Het ontbreken van een echte eenheidsmarkt voor diensten, schaadt dan ook de Europese economie in haar geheel, meent de Commissie.

Het volledige artikel verscheen in De Financieel-Economische Tijd van 1 augustus

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud