Elektronische douane-aangifte bespaart bedrijven 18 miljoen euro

(tijd) - De informatisering van de douane-aangifte bespaart de Belgische bedrijven minstens 18 miljoen euro aan administratieve kosten. Dat blijkt uit een interne berekening van de Belgische Administratie der Douane en Accijnzen, schrijft De Tijd. De andere baten en kosten gaat het Vlaamse Instituut voor de Logistiek berekenen tegen mei 2005.

Het project 'papierloze douane en accijnzen' is gepland voor juli 2005. Tegen dan moeten alle Belgische douane-aangiften geïnformatiseerd worden. Uit een interne berekening van de douane blijkt dat de bedrijven die in de logistieke keten meedraaien, dankzij de informatisering samen minstens 18 miljoen euro aan administratieve kosten kunnen besparen. 'In 2002 ontving de douane gemiddeld een miljoen manuele aangiften voor opslag, in- en uitvoer. Het aanmaken en indienen van zo'n aangifte kost een douane-expediteur gemiddeld 20 euro. Door de informatisering kunnen die kosten verlaagd worden met 90 procent, een besparing van 18 euro per aangifte', verduidelijkt Noël Colpin, de directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen.

Andere kosten en baten

Het project bezorgt de bedrijven nog andere baten en natuurlijk ook kosten, zoals de investering in nieuwe computertoepassingen. Daarover heeft de douane een onderzoek besteld bij het Vlaamse Instituut voor de Logistiek (VIL). 'Het is een macro-economische studie. Maar de bedrijven die eraan deelnemen, krijgen ook een vertrouwelijke berekening van hun individuele kosten en baten. Het bevragingsformulier zal on line beschikbaar zijn tegen januari en het eindrapport verwachten we tegen mei', zegt Noël Colpin.

Een papierloze douane levert, behalve financiële voordelen, ook een efficiëntere en veiligere logistieke keten op, voorspelt Noël Colpin. 'Het goederenverkeer is de afgelopen jaren enorm versneld en de douane heeft zich te weinig aangepast aan die nieuwe economische realiteit. Tot nu toe stond voor ons de aangifte centraal, maar die krijgen we pas op het ogenblik dat de goederen het Belgische grondgebied binnenkomen.'

'We moeten vroeger kunnen beslissen over de zending', stelt Colpin. 'Dankzij de informatisering kunnen bedrijven ons stapsgewijs informatie doorspelen: bij de bestelling, bij het transport, enzovoort. Al die gegevens worden gebundeld en leiden uiteindelijk tot een volledige aangifte, die dan aan de grens enkel nog ondertekend moet worden. Zo kan de douane ook anticiperen op het mogelijke veiligheidsrisico van de zending.'

Sinds augustus pleegt de douane overleg met de privé-sector om het project op poten te zetten. Tot begin juni konden bedrijven en verenigingen zich inschrijven om deel te nemen aan dat overleg. Er waren 13 inschrijvingen en daarvan heeft de douane er zes geselecteerd: de Antwerpse Gemeenschap voor de Haven (AGHA), de VZW Customs Related Software and Network Providers (CRSNP) die de ontwikkelaars van software voor douanediensten groepeert, de Belgische luchtvaartdienstverlener Aviapartner, de wegtransporteur en logistieke dienstverlener Danzas AEI, Caterpillar Logistics en het sportartikelenbedrijf Nike Holding Europe. LB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud