EU-Hof ziet discriminatie in nultarief successie familiebedrijven

©Photographer: Jacom Stephens--Av

De voorwaarden die Vlaanderen hanteert voor de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen, is discriminerend. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. De vrijstelling geldt enkel voor ondernemingen die Vlamingen tewerkstelling.

(tijd) - Het Europees Hof van Justitie sprak zich gisteren uit over een prejudiciële vraag van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Hasselt. Die behandelt het beroep van de erfgenamen van de Nederlandse zakenman Jos Vogten tegen de Vlaamse belastingadministratie over de betaling van 839.485 euro aan successierechten voor het overerven van de Nederlandse ondernemingen Jos Vogten Beheer en Vogten Staal.

Het Vlaamse successiedecreet van 1996 bevat een vrijstelling van het betalen van successierechten voor familiebedrijven. Om van dat nultarief te genieten, moet het bedrijf de voorbije drie jaar minstens vijf voltijdse werknemers in het Vlaams Gewest hebben tewerkgesteld.

Volgens het Europees Hof van Justitie in Luxemburg is die laatste voorwaarde een vorm van indirecte discriminatie van belastingplichtigen. Dergelijke discriminatie, op grond van een tewerkstelling op een bepaalde plaats, is strijdig met de Europese basisregels van vrij verkeer van kapitaal.

Aanvaardbare redenen

Jozef Lievens van het Instituut van het Familiebedrijf relativeert de impact van het EU-arrest: 'De overgrote meerderheid van de Vlaamse familiebedrijven zal immers van het nultarief blijven genieten.' Wel dringt zich een wijziging op van de Vlaamse successiewetgeving, meent Lievens, zodat ook bedrijfsleiders uit een ander EU-land die in Vlaanderen wonen van dit nultarief kunnen genieten. Zelfs al is hun bedrijf gevestigd in een ander EU-land en hebben ze geen werknemers in Vlaanderen. In Frankrijk en Nederland wordt overerving van de aandelen van een familiebedrijf wel belast. De kmo-organisatie Unizo verzet zich tegen een afschaffing van de vrijstelling als reactie op dit arrest. De kmo-organisatie pleit wel voor het schrappen van de tewerkstellingsvereiste uit het decreet.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud