Exportpromotie verloopt niet zoals het moet

(tijd) - In de periode 2002-2003 leidde de exportpromotie die Export Vlaanderen voerde niet tot het aanboren van de meest interessante exportopportuniteiten. Dat concludeert de Antwerpse professor Ludo Cuyvers, een lid van de raad van bestuur van Export Vlaanderen, in een studie.

Vlaams Parlementslid Luc Van Nieuwenhuysen (Vlaams Blok) interpelleerde op 20 oktober de Vlaamse minister van Buitenlandse Handel, Fientje Moerman (VLD), over de studie. Hij had het over de lage correlatie tussen exportpromotie en echte uitvoer. 'De correlatie is zeer laag en wordt mogelijk ten onrechte veralgemeend', las minister Moerman toen uit de studie.

Volgens professor Cuyvers, die op dat moment onbereikbaar was voor een reactie, is het absurd te concluderen dat exportpromotie nauwelijks tot export leidt. Wat wel klopt, is dat in de periode 2002-2003 de exportpromotie van Export Vlaanderen niet leidde tot het aanboren van de meest interessante exportopportuniteiten.

Volgens Fientje Moerman moet er een permanente evaluatie komen van de acties van Export Vlaanderen. De instelling ondersteunt Vlaamse bedrijven die internationaal ondernemen. Ze doet dat via informatie, opleiding en begeleiding. Als alles volgens plan verloopt, smelt Export Vlaanderen op 1 januari samen met de Dienst Investeren Vlaanderen tot Flanders Investment and Trade.

BH

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud