Financiële medewerkers bepalen mee het beleid

Een financieel medewerker moet vandaag meer kunnen dan de jaarrekeningen opstellen. Er wordt van hem verwacht dat hij de beleidsbeslissingen mee ondersteunt. Maar deze profielen zijn almaar moeilijker te vinden.

(tijd) Een financieel medewerker aanwerven is geen sinecure meer. De schaarste aan financiële medewerkers is weliswaar niet nieuw, maar wordt steeds nijpender. 'Ik heb de indruk dat jongeren minder vaak voor een financiële studierichting kiezen. Nochtans is de vraag naar financiële profielen groot', weet Tom Van den Heuvel op, algemeen directeur van TriFinance, een adviesbureau gespecialiseerd in financiële projecten, interim-management en bemiddeling van financiële profielen.

Financiële profielen

'De financiële sector zit in een stroomversnelling. De ene verandering volgt de andere op. De economische context waarin we werken, verandert razendsnel. Fusies en overnames en de vaak bijbehorende reorganisaties vergen veel flexibiliteit. Zoiets wordt geen maanden op voorhand gepland. Maar ook nieuwe regelgeving zoals IFRS, Sarbanes-Oxley, Basel II en de codes over deugdelijk bestuur vereisen gespecialiseerde kennis', zegt Van den Heuvel. Daarbij komt nog dat de meeste bedrijven de voorkeur geven aan medewerkers met een eerste ervaring.

Competenties

Ook de rol van een financiële afdeling is de voorbije jaren veranderd. 'Vroeger lag de nadruk op het transactionele, zeg maar het boekhoudkundige. Van de financiële afdeling werd verwacht dat de jaarrekeningen tijdig werden afgesloten, dat de maandelijkse resultatenrekening opgemaakt werd en dat er geen problemen waren met de fiscus. Vandaag echter wordt van de financieel manager verwacht dat hij een businesspartner wordt. Hij moet de strategische beslissingen ondersteunen en aan risicobeheer doen. Hij moet erover waken dat de complexe regels inzake financiële rapportering nageleefd worden. Het gaat ook allemaal veel sneller. Vroeger mocht het drie maanden duren voor de jaarrekening werd afgesloten. Nu wil men de resultaten nog voor de jaarrekeningen afgesloten worden. Dat doet niet alleen de vraag naar boekhouders stijgen, maar vooral die naar gespecialiseerde profielen zoals interne auditor en controller. Het transactionele is grotendeels geautomatiseerd.'

Niet alleen de vraag naar die profielen is gestegen, ook de competenties waarover financiële medewerkers moeten beschikken zijn geëvolueerd. 'Technische kennis blijft noodzakelijk. Een boekhouding kunnen afsluiten, is het olympisch minimum om te mogen meespelen. Communicatie- en managementvaardigheden zijn echter even belangrijk geworden. In ons vak draait het niet alleen rond cijfers, maar ook rond mensen. Financiële medewerkers moeten kunnen overleggen met de medewerkers uit de aankoop-, verkoop- en productieafdeling. Flexibiliteit, projectmatig kunnen denken en veranderingstrajecten kunnen managen zijn eveneens cruciale competenties. Een evolutie die we niet alleen zien bij financiële profielen, maar ook van informatici en ingenieurs wordt verwacht dat ze niet alleen technisch goed onderlegd zijn', zegt Van den Heuvel.

De vier financiële profielen:

 • Accountant:

  voert de dagelijkse boekhouding
 • Interne auditor:

  zoekt hoe bedrijfsprocessen kunnen worden geoptimaliseerd en beheert de financiële en operationele risico's
 • Externe auditor:

  controleert en attesteert de jaarrekeningen
 • Financieel controller:

  controleert de financiële rapportering

Accountant:

Interne auditor:

Externe auditor:

Financieel controller:

Hilde Vereecken

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud