Fiscaliteit Brussel geen probleem voor ondernemingen

(belga) - De hogere fiscale druk in Brussel ten aanzien van de rand speelt geen doorslaggevende rol voor bedrijven die uit de hoofdstad willen wegtrekken of er zich willen vestigen. Belastingen komen pas op de tweede plaats omdat het vaak gaat om kleine bedragen ten opzichte van onder meer loon- of huurkosten.

Dat blijkt uit een studie van de Franstalige Brusselse universiteit ULB en de universitaire faculteiten Saint-Louis.

De studie bestaat uit twee grote delen. Het eerste onderzoek werd gevoerd in de eerste zes maanden van 2005 en moest de verschillen uitzoeken in fiscale concurrentie tussen Brussel en de twee andere gewesten. De resultaten tonen aan dat er wel degelijk grote verschillen bestaan tussen de fiscale lasten in Brussel en de rand.

Zo bestaat een gemiddeld verschil in fiscale lasten van de helft tot zeventig procent. Het verschil in gewestelijke druk bedraagt tussen de 22 en 38 procent. Voor gemeenten ligt die soms zelfs zeven keer hoger. De reden zijn dat stedelijke gemeenten vaker hogere kosten hebben en dat ze minder werkenden tellen per inwoner.

Voorts blijken grote verschillen naargelang de sector. Zo kan het verschil in de dienstensector oplopen tot 150 procent, terwijl in de industrie de verschillen veel kleiner zijn. Ook binnen Brussel zelf bestaan grote verschillen tussen bijvoorbeeld Sint-Joost en Koekelberg. De rand voert wel een andere fiscale strategie. Zo kiest de rand meer voor gemengde belastingen voor gezinnen en ondernemingen, met heffingen voor industrie. Brussel opteert eerder voor belastingen op een actor, vooral diensten.

Toch heeft de fiscaliteit slechts een beperkte impact als je ze vergelijkt met andere kosten van bedrijven zoals huur. Zo zijn gewestelijke en gemeentelijke lasten goed voor slechts drie tot dertien procent van de huurkost. De onderzoekers gaven een markant voorbeeld. Als je de fiscale druk van de duurste wijk in Brussel, de Leopoldwijk, met 80 procent zou verlagen tot het niveau van Zaventem, de goedkoopste, dan zou dat voor een gemiddeld Brussels bedrijf met 14 werknemers een winst opleveren van 6.000 euro per jaar. Dat is goed voor één maandsalaris van een nieuwe werknemer.

Ondanks de beperkte impact van fiscale druk zijn er toch sectoren die eronder lijden. Het gaat dan om firma's die zich specialiseren in dienstverlening aan bedrijven, zoals reinigingsfirma's en de IT- sector. Zo heffen nogal wat Brusselse gemeenten belastingen op computers en burelen.

De onderzoekers benadrukken wel dat belsatingverlagingen kunnen leiden tot onderfinanciering van gemeenten en perverse effecten. "Daardoor zouden ze misschien niet meer kunnen voldoen aan andere eisen, zoals een goede omkadering van bedrijfsterreinen."

Om een goede vergelijking te maken, hield de studie wel geen rekening met los staande en eenmalige gewestelijke belastingen zoals registratie- en successierechten. Die spelen in sommige individuele dossiers echter soms een cruciale rol. Zo voerde Hewlett Packard de stedenbouwkundige lasten aan als een reden voor haar nakende verhuis.

Het tweede deel van het onderzoek baseerde zich op enquêtes bij decision makers van ondernemingen en statistieken. Daaruit blijkt dat bedrijfsleiders fiscale druk minder belangrijk vinden. Het kan echter wel een "verzwarende" rol spelen. De onderzoekers vergeleken het met de druppel die de emmer doet overlopen, als alle andere factoren gelijk blijven.

Volgens Brussels minister-president Picqué moet voorzichtig omgesprongen worden met de conclusies van de studie. "Fiscaliteit blijft belangrijk. Zo ervaren bedrijven kleine gemeentelijke belastingen vaak als administratieve pesterijen. Ik pleit voor een harmonisering van de liefst 800 verschillende gemeentebelastingen. In 2006 lanceren we alvast een website met een compleet overzicht van al die taksen."

Voorts wil Picqué proberen de fiscale druk te stabiliseren of te verminderen. "We onderzoeken hoe we een compensatiefonds in het leven kunnen roepen voor de gemeenten. We zoeken nog naar een mechanisme waarbij de gemeentelijke autonomie niet in gevaar komt. De steun moet vooral gaan naar gemeenten met hoge lasten die een laag rendement hebben."

"Intussen vraag ik onderhandelingen met het Vlaams en Waals gewest. Ik wil een akkoord dat fiscale concurrentie beperkt. Want dat zou op korte termijn problemen kunnen opleveren voor zowel gewesten als gemeenten".

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud