Advertentie
Advertentie

Forfaitaire belasting bij late belastingaangifte

(tijd) - De bedrijven en vrije beroepen die hun belastingaangifte te laat indienen, worden voortaan gestraft met een forfaitaire belasting. Het artikel uit het programmawetsontwerp werd goedgekeurd in de kamercommissie Financiën.