Forfaitaire waardering voordeel firmawagen ondergaat indexaanpassing

(fm) - Als een werknemer voor privé- verplaatsingen gebruik mag maken van een firmawagen, moet de werkgever hierop een solidariteitsbijdrage betalen. Die bijdrage wordt berekend op een officieel forfaitair vastgesteld voordeel. Ten gevolge van de indexatie van de sociale uitkeringen in 2001, werd de tabel van forfaitaire bedragen op 1 januari van dit jaar aangepast.

Wanneer een werkgever aan een personeelslid gratis een firmawagen ter beschikking stelt voor diens privé-kilometers (woon-werkverkeer en/of privé), ontstaat er volgens de RSZ en de fiscus een voordeel in hoofde van de werknemer. Dit voordeel wordt op forfaitaire wijze geraamd (aan de hand van de fiscale PK van de wagen) en bedraagt minimum 5.000 km/jaar (voor de fiscus) en 1.250 km/kwartaal (voor de RSZ). Op het aldus bepaalde voordeel moet de werkgever een solidariteitsbijdrage van 33 procent betalen.

De fiscus eist dan weer dat op dit voordeel bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt. Mag de werknemer de wagen enkel voor beroepsdoeleinden gebruiken, dan ontstaat er geen voordeel. Van voordeel is evenmin sprake als de werknemer de forfaitair geraamde waarde terugbetaalt aan de werkgever.

Op 1 januari van dit jaar werd de officiële tabel van forfaitaire bedragen geïndexeerd. Hieronder staan de nieuwe bedragen.

Fiscaal vermogen (PK): Forfaitaire vergoeding (per km)

5: 0,1753 EUR

7: 0,2143 EUR

9: 0,2544 EUR

11: 0,3085 EUR

13: 0,3475 EUR

15: 0,3756 EUR

17: 0,3940 EUR

19 en meer: 0,4113 EUR

Dit artikel verscheen in het Financieel Management.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud