'Games tonen leider van de toekomst'

Er bestaan opvallende parallellen tussen de kwaliteiten van een leider in een onlinevideospel en die van een moderne manager. Dat blijkt uit een studie van de IT-dienstengroep IBM. De globale en virtuele omgeving waarin de bedrijven vandaag opereren, vereist een ander soort leiderschap dan de klassieke hiërarchische piramide. En laat dat nieuwe rolmodel nu net voorhanden zijn in de gamewereld.

(tijd) Voor u zich naar de Playstation van uw zoon of dochter rept, de games waar IBM het over heeft zijn geen doordeweekse videospelletjes. Het gaat om zogenaamde Massive Multiplayer Online Role Playing Games (ook bekend onder de schabouwelijke afkorting MMORPG's), groots opgezette rollenspellen waarbij de deelnemers in de huid van een bepaalde figuur kruipen om in een gefantaseerde wereld opdrachten te vervullen. Die opdrachten worden meestal in team uitgevoerd, met mensen die zich spontaan en via moderne communicatie organiseren.

Precies daarin zag IBM een parallel met de bedrijfswereld. Steeds vaker opereren bedrijven over de hele wereld en via teams die elkaar zelden zien. Beslissingen moeten ook steeds sneller worden genomen en vaak op basis van onvolledige informatie. Als we willen weten welke soort leiders we voor de bedrijven van de toekomst nodig hebben, moeten we dus naar de gamewereld kijken, stelt IBM.

Uit het onderzoek bij 214 van zijn online gamende werknemers - meestal projectleiders en hoger - blijkt dat de vereisten van een goed leider in een bedrijf of in een MMORPG grotendeels overlappen. Eén opvallend verschil slechts. Bij managers wordt doorgaans meer belang gehecht aan visie, terwijl de gamers vooral de bereidheid tot samenwerking op prijs stellen.

Maar het gaat om meer dan een simpele parallel. Volgens de studie kunnen managers iets opsteken van hoe rollenspellen leiderschap definiëren. Om te beginnen gaan de deelnemers ervan uit dat andere omstandigheden andere leiders vergen. Ze zoeken spontaan naar nieuwe aanvoerders bij elk type opdracht - flexibel leiderschap heet zoiets.

Een leider krijgt ook de vrijheid om te falen, omdat fouten worden gezien als een noodzakelijke tussenstap om vooruitgang te boeken. Dat verlaagt de drempel voor potentiële nieuwe leiderfiguren en vermijdt ook dat iemand zich vastrijdt in een functie waar hij niet in thuishoort. De niet-hiërarchische structuur zorgt ervoor dat leiders op gelijke voet staan met hun medespelers - zonder dat hun capaciteiten in twijfel worden getrokken - en dat er gemakkelijker wordt bemiddeld bij conflicten. Dat alles gebeurt uitsluitend via e-mail, instant messaging of internettelefonie.

Vooral dat vanzelfsprekende gebruik van communicatietechnologie biedt volgens het onderzoek perspectieven. Maar ook van de andere inzichten sijpelt er al iets door bij managers en projectleiders. Bijna de helft van de ondervraagden zegt dat hun ervaringen online hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van hun leiderscapaciteiten. Iets meer dan een derde vindt dat leiderschap zoals het in de rollenspellen wordt gedefinieerd de efficiëntie van het management in hun bedrijf kan verbeteren.

Volgens Philippe Borremans, business development executive bij IBM, moeten we de vraag durven te stellen of onze definitie van leiderschap nog relevant is. 'In een piramidale organisatie teren managers vaak op ervaring of op een wapenfeit uit het verleden. In games hangt het af van de situatie en de capaciteiten die op dat moment nodig zijn, wie de leiding neemt.'

IBM past enkele van die principes vandaag al toe. 'Wij hebben projecten waarbij het lab in Duitsland, de productie in China en de business consultants in de VS intensief samenwerken. Bij zo'n project is er niet één duidelijke leider. De huidige generatie gaat daar vlot mee om. Je zal ze bijvoorbeeld nooit horen vragen waar die of die persoon zit. Die vraag moeten we vervangen door 'hebben we de juiste manager op de juiste plaats?'.'

Wouter DE BROECK

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud