Geen verdere terugval vacatures in december

©Photo News

In november was het aantal door de VDAB geregistreerde nieuwe jobaanbiedingen nog fors naar beneden getuimeld. Maand op maand kwamen er een kwart minder binnen. Begin deze week was ook al gebleken dat de Vlaamse werkloosheid in december met bijna 4 procent gestegen is. Gecombineerd met de vele berichten over bedrijven die tijdelijke werkloosheid invoerden of tot herstructureringen overgingen, kon dus gevreesd worden voor een nieuwe terugval in het aantal jobaanbiedingen in december.

Maar dat blijkt niet het geval. Met 16.972 vacatures stuurden de bedrijven er zelfs 21 meer door dan in november. Het cijfer ligt ook nauwelijks onder dat van december 2007. Toen registreerde de VDAB 17.436 nieuwe vacatures. December 2007 was wel een heel zwakke maand. De afgelopen twee jaar lag het aantal maandelijks geregistreerde vacatures bijna steeds boven 20.000.

Bij de VDAB wordt opgemerkt dat december door de feestdagen een beetje een geval apart is. De cijfers voor januari en februari zouden meer duidelijkheid moeten scheppen.

Over heel 2008 gespreid ontving de VDAB 269.122 vacatures. Dat zijn er 4,4 procent minder dan in het recordjaar 2007. Maar het zijn er nog altijd 17 procent meer dan in 2006, dat toch ook als een uitstekend jaar voor de arbeidsmarkt mag worden beschouwd.

Net als bij de werkloosheid treden bij de evolutie van de vacatures grote regionale verschillen op. In de regio rond Kortrijk registreerde de VDAB het afgelopen jaar al ruim een kwart minder vacatures dan in 2007. Heel wat door de crisis getroffen industriële bedrijven in die regio schroefden hun aanwervingsplannen fors terug. De tweede grote daler is het Waasland. Daar daalde het aantal vacatures met meer dan 10 procent. In de rest van Oost-Vlaanderen kwamen er in 2008 nog altijd meer jobaanbiedingen binnen dan in 2007. Dat is ook het geval voor de regio's Antwerpen, Turnhout, Leuven en Hasselt.

Openstaande jobs

De economische terugval heeft ook één positief neveneffect voor de bedrijven. Ze krijgen het gemakkelijker om hun vacatures in te vullen. Want de stock aan nog openstaande jobs viel vorige maand verder terug, van 40.454 naar 38.661. In de lente van 2008 zat de VDAB nog met bijna 50.000 niet-ingevulde jobaanbiedingen.

Met ruim 38.000 openstaande betrekkingen zitten we nu weer op het niveau van begin 2007. Daarmee is meteen gezegd dat het nog altijd een vrij hoog cijfer is. Want de bedrijven klaagden toen al volop over kraptes op de arbeidsmarkt.

Alle voorgaande cijfers slaan op het normale economische circuit. Interimjobs zitten daar niet in. Voor die groep is de evolutie weinig hoopgevend. De VDAB ontving vorige maand slechts 25.069 aanbiedingen voor uitzendjobs. Dat is ruim een kwart minder dan in november en het laagste cijfer sinds de zomer van 2005.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud