GOM Limburg versterkt bijstand aan starters

De oprichting van de provinciale Huizen van de Vlaamse Economie zal weinig veranderen aan de dienstverlening van de huidige gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij GOM Limburg. De dienstverlening wordt in 2003 zelfs nog uitgebreid met grotere aandacht voor de startende ondernemingen. Dat zeiden Marc Vandeput, gedeputeerde van de provincie Limburg en voorzitter van de GOM Limburg, en Raymond van Ballaer, administrateur-generaal van de GOM Limburg, tijdens de voorstelling van de vooruitzichten voor 2003. Kris Barrezeele

Vandeput en Van Ballaer presenteerden wellicht voor de laatste maal het jaarverslag van de GOM Limburg in haar huidige vorm. De Vlaamse regering bereidt de hervorming van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen voor en daarvoor is Jan Callens, administrateur-generaal van de GOM West-Vlaanderen als bijzondere opdrachthouder aangesteld. Elke provincie krijgt ook een Huis van de Vlaamse Economie waar ondernemers voor hun bedrijfszaken terechtkunnen. Tot nu toe is enkel voor West- en Oost-Vlaanderen de effectieve aanzet gegeven voor de installatie van dat provinciale huis. Het Huis van de Vlaamse Economie is in opbouw aan de Kuringersteenweg. De GOM Limburg verwacht dat de meeste bedrijfsgerichte diensten van de GOM in een provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) worden ondergebracht. De GOM Limburg is uitstekend gevestigd aan de Kunstlaan in Hasselt. Wellicht wordt dat ook de vestigingsplaats van de nieuwe POM. De GOM Limburg nam alvast een optie op bijkomende kantoorruimte in hetzelfde gebouw. Of de provinciale ontwikkelingsmaatschappij het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk of van een provinciaal autonoom overheidsbedrijf krijgt, is nog niet geweten. Er moet in elk geval een oplossing worden gevonden voor de vele dochtermaatschappijen waarin de GOM Limburg in het kader van haar ontwikkelingsopdracht participeert zoals de NV Industriepark Brustem, de incubatiecentra en het Wetenschapspark en de Philips Research Campus (PRC) in Hasselt. Wettelijk gezien moeten de GOM en het subregionale tewerkstellingscomité, dat ook zou geïntegreerd worden in het nieuwe Huis van de Vlaamse Economie, eerst per decreet ontbonden worden. Voorts worden ook de provinciale diensten van Export Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) bij de reorganisatie betrokken.

Raymond van Ballaer zou de overdracht en bundeling van al deze activiteiten graag samen zien gebeuren. De overheid heeft de neiging meteen al met de Huizen van de Vlaamse Economie te starten vooraleer de overdracht van de activiteiten geregeld is. Raymond van Ballaer gelooft sterk in de zin en het nut van de Huizen van de Vlaamse Economie. 'Deze huizen worden het gezicht van de overheid voor het bedrijfsleven in elke provincie. Dat is een goede zaak omdat het eindelijk tot een pooling van alle krachten zal komen. De Huizen zullen meer dan een loketrol vervullen. Zij zullen ook proactief werken, met accountmanagers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsdossiers. Zij zullen een coördinerende rol spelen en dat is meer dan wat eerstelijnsadvies verstrekken.'

De GOM Limburg gaat dit jaar de dienstverlening aan de Limburgse bedrijven nog uitbreiden, lieten Marc Vandeput en Raymond van Ballaer horen. Een belangrijk gedeelte van de provincie (18 gemeenten) is erkend als Doelstelling 2-gebied door de Europese Commissie en kan bijgevolg genieten van geld uit de Europese structuurfondsen. Dat zijn het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). De huidige, laatste fase van dit Doelstelling 2-programma loopt af in 2006. Tot zolang blijft de GOM Limburg een belangrijke rol spelen in de verdeling van de Europese steun en de Vlaamse steun (Limburgfonds). De provincie die een belangrijke industriële rol wil spelen, kreeg de jongste tijd enkele harde klappen zoals het nakende vertrek van de Philips-fabriek uit Hasselt.

Om de sluiting van de Limburgse mijnen op te vangen, mikten de reconversieplannen op de aantrekking van buitenlandse industriële bedrijven, de stimulering van het ondernemerschap en de uitbouw van de dienstensector. De GOM Limburg bouwde een brede dienstverlening uit voor KMO's en specialiseerde zich daarnaast in de acquisitie van buitenlandse bedrijven. Delegaties van de GOM Limburg trokken op zakenreis naar de Verenigde Staten en Azië om buitenlandse bedrijven warm te maken voor een investering in Limburg.

De Vlaamse regering besliste twee jaar geleden de exportdiensten (Export Vlaanderen) en de investeringsdiensten (Dienst Investeren Vlaanderen - DIV) te fuseren tot een agentschap voor international handel. De fusie is echter nog niet rond, mede door de problemen rond de stopzetting van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) en de oprichting van een nieuw federaal agentschap voor buitenlandse handel.

'De GOM Limburg is niet van plan haar beleid te wijzigen', stelde administrateur-generaal Raymond van Ballaer. 'De Dienst Investeren Vlaanderen krijgt het exclusieve recht om buitenlandse bedrijven aan te trekken. De GOM Limburg zal dus niet meer zelf naar het buitenland kunnen trekken om de bedrijven te overtuigen om in Limburg te investeren. Maar wij blijven wel buitenlandse beurzen bezoeken om daar de troeven van Limburg duidelijk te maken. In onze bestaande portefeuille van 70 buitenlandse potentiële investeerders heeft DIV er slechts een tiental aan ons doorgespeeld. Wij moeten dus ook de handen uit de mouwen blijven steken. Voorts blijven wij gebruikmaken van informatie die professionele dienstverleners als PricewaterhouseCoopers en Buck Consultants ons bezorgen.'

De GOM Limburg wil ook in de toekomst een 60-tal dossiers van potentiële investeerders in portefeuille houden. In 2002 leverde deze portefeuille die permanent wordt bijgewerkt, elf nieuwe investeringen op (zie tabel) voor een totaal investeringsbedrag van 130 miljoen euro en 815 nieuwe banen. 15 reeds gevestigde bedrijven investeerden samen voor 180 miljoen euro in uitbreidingsinvesteringen, goed voor 275 banen. Wat de uitbreidingsinvesteringen betreft, hier gaat het enkel om de grotere, bekendgemaakte projecten. Daarnaast waren er natuurlijk nog veel kleinere projecten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud