Gouden handdruk komt niet zo vaak voor

Een buitensporig hoge 'gouden handdruk' bij ontslag trekt wel sterk de aandacht van het publiek maar komt slechts weinig voor. Dat blijkt uit de studie over de wereldwijde ontslagpraktijken die de managementadviseur Right Management Consultants uitvoerde bij bijna 1.500 bedrijven uit 32 landen. Een op de drie ondervraagde bedrijven voorziet in een globaal ontslagpakket voor werknemers die rechtmatig worden ontslagen.

De studie 'Global Severance Practices' van Right Management Consultants toont een grote diversiteit in ontslagpraktijken aan. Dat komt voornamelijk door de grote wettelijke verschillen in de verschillende regio's. Deze studie is de eerste die ontslag- en outplacementpraktijken wereldwijd onderzoekt en ze moet een grote hulp zijn voor werkgevers. Ze kan als maatstaf dienen voor personeelsverantwoordelijken die in multinationale ondernemingen de organisatorische en juridische kwesties rond ontslag moeten oplossen. Personeelsdirecteuren en managers kunnen de ontslagmaatregelen in het eigen bedrijf vergelijken met de internationale normen zodat ze rechtvaardige en billijke ontslagregelingen aanbieden die voldoen aan de wettelijke vereisten van het land waar ze opereren.

De enquête gebeurde eind 2002 bij 1.495 deelnemers via een speciale website. 32 procent van hen werkte in beursgenoteerde bedrijven, 57 procent voor privé-ondernemingen, 6 procent voor de non-profitsector en 2 procent in de publieke sector of voor overheidsagentschappen. De bedrijven kwamen uit 32 landen verdeeld over de regio's Azië-Pacific, Europa, Latijns-Amerika en Noord-Amerika.

De studie toont aan dat de wettelijke omgeving doorslaggevend is voor de manier waarop een bedrijf werknemers ontslaat. Over de hele wereld speelt de overheid een uiteenlopende rol in arbeids- en werkgelegenheidskwesties en de plaatselijke ontslagpraktijken weerspiegelen dat. De helft van alle ondervraagde bedrijven zegt dat de ontslagpremies enkel bepaald worden door de anciënniteit van de medewerker. Na 10 jaar dienst krijgt een middenkaderlid in Spanje minstens 10 maanden loon uitbetaald, de gemiddelde Amerikaanse werknemer ongeveer 10 weken.

Daarnaast is ook het bedrijfsbeleid zeer bepalend. Veel bedrijven bieden ontslagen werknemers outplacement aan. De voornaamste reden is, volgens 83 procent van de respondenten, omdat het zo hoort. 77 procent zegt dat outplacement een positief teken geeft aan de overblijvende werknemers. Meer dan de helft van de bedrijven zegt dat outplacement de kans op rechtszaken verkleint en het imago van het bedrijf ten goede komt.

Ondanks krantenkoppen over de vele miljoenen die de toplui van sommige bedrijven ontvangen als ontslagpremies, beperkt de overgrote meerderheid van de bedrijven zich tot een uitkering van vier weken salaris voor elk jaar anciënniteit. Slechts 25 procent van de werkgevers biedt extra's aan zoals financiële planning, pensioenplanning, secretariaatsondersteuning of het gebruik van kantoorruimte. De meest geboden voordelen zijn verdere dekking van medische kosten (66%), outplacement (58%) en voortzetting van de levensverzekering (31%).

Voorts peilde de studie ook naar mogelijke redenen van ontslag. De vaakst voorkomende redenen voor ontslag zijn de daling in het personeelsbestand (91,6%), bedrijfsherstructurering (89%), verdwijnen van de functie (88,5%), verhuizing van het bedrijf (59,7%), ontslag wegens ontoereikende prestaties (48,2%), rechtmatig ontslag (33,9%),vrijwillig ontslag (20,3%).

De voordelen die worden aangeboden aan topkaderleden die het bedrijf verlaten zijn onder meer de voortzetting van het bonus/incentive plan (21,1%), een pensioenregeling (19,7%), voortzetting van het aandelenplan (19,1%), gebruik van kantoorruimte (16%) en voortzetting van de ziekteverzekering (15,6%).

Het idee om referentiedata over ontslag- en outplacementpraktijken te verzamelen, is niet nieuw. Right Management Consultants publiceerde al in het begin van de jaren 90 een grondige verslag en vier jaar later volgde een reeks van twaalf sectorale verslagen. Die gegevens worden wereldwijd gebruikt door bedrijven en sectoren die hun ontslagregelingen willen toetsen aan de globale gebruiken. Over de hele wereld worden ze in alle mogelijke bedrijven en industrieën gebruikt om hun praktijken te vergelijken met de globale normen. Het rapport geeft een volledig beeld van de wereldwijde bevindingen en presenteert ook enkele regionale voorbeelden. De bijhorende cd-rom maakt het mogelijk de resultaten per land, industrie of volgens bedrijfsgrootte te bekijken.

KB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud