Gros kleine KMO's verkiest maaltijdcheques als extra beloning

(tijd) - De kleine bedrijven die bijkomende voordelen toekennen aan hun medewerkers kiezen in bijna 60 procent van de gevallen voor maaltijdcheques. De groepsverzekering komt op de tweede plaats met 22,39 procent. Dat blijkt uit een onderzoek door het sociaal secretariaat Groep S bij de kleine KMO's met één tot tien werknemers die hun loonadministratie uitbesteden aan het sociaal secretariaat.

Een cijfer dat aangeeft welk percentage van deze KMO's bijkomende voordelen geeft aan het personeel is niet beschikbaar. Als het bedrijf voordelen toekent, dan kiest het hoofdzakelijk voor maaltijdcheques en een aanvullend pensioen. Andere voordelen komen heel wat minder voor. Slechts 9,51 procent van alle werknemers die bijkomende voordelen krijgen, beschikken over een bedrijfswagen en in 6,20 procent van de gevallen hebben zij een ziektekostenverzekering via het bedrijf.

De hoge score voor maaltijdcheques bij de kleine KMO's is wellicht te danken aan de eenvoud van de toekenning. Voorts beschikken kleine KMO's zelden over een eigen bedrijfsrestaurant dat goedkope maaltijden verstrekt aan het personeel en geldt de toekenning van maaltijdcheques als fiscaalgunstig alternatief.

Als de werknemer een voldoende eigen bijdrage betaalt, dan is de totale waarde van de cheque vrijgesteld van belasting en RSZ-bijdragen. De maaltijdcheques kunnen zowel worden gebruikt om een restaurantmaaltijd te betalen als voor de aankoop van voeding in winkels en supermarkten.

Werknemers die per fiets naar het bedrijf komen, krijgen slechts bij 1,34 procent van de kleine KMO's die bijkomende voordelen toekennen een fietsvergoeding. De werkgever is niet verplicht om zo'n vergoeding te geven tenzij een sectorale verplichting geldt. Ook aandelenopties (1,58%) zijn zeldzaam. Aandelenopties toekennen is vooral een zaak voor beursgenoteerde bedrijven. KMO's kunnen dat evengoed maar meestal gaat het om besloten familiebedrijven die weinig of geen externe aandeelhouders toelaten.

De toekenning van bijkomende voordelen is duidelijk regionaal gekleurd. In Vlaanderen wordt meer aandacht besteed aan gezondheid dan in Wallonië of in Brussel, wat blijkt uit de ruimere verspreiding van de ziektekostenverzekering. Anderzijds denkt men in Brussel meer pensioengericht. Groepsverzekeringen worden in deze regio vaker toegekend.

KB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud