Advertentie

Helft werknemers wil werken voor kmo

Kmo's hebben een positief imago bij de Belgische werknemers. Zowel kmo-personeel als werknemers van grotere bedrijven, in totaal 55 procent van de werknemers, zouden liefst in een kmo werken.

(tijd) Maar tegenover een aantrekkelijkere werkomgeving staan onder meer de lagere lonen en minder extralegale voordelen. Zo verdienen bedienden van kmo's 8 procent minder dan collega's uit grote bedrijven.

Het onderzoeksbureau SD Worx peilde bij 6.000 werknemers uit kleine en grote bedrijven naar het imago van kmo's. Opvallend is dat steeds opnieuw de kmo's (met minder dan 100 werknemers) op nummer één staan bij de vraag waar mensen liefst zouden werken. Bij werknemers die al actief zijn in een kmo, wil 84 procent opnieuw in een kmo werken. Bij de werknemers uit bedrijven tussen 100 en 500 werknemers wil 57 procent liefst in een kmo werken, boven de 500 werknemers nog 43 procent.

Tevredenheid

SD Worx peilde ook naar de tevredenheid van de kmo-werknemers: 80 procent is tevreden tot zeer tevreden. 70 procent ervaart voldoende plezier op het werk en 66 procent krijgt genoeg steun van zijn collega's. 85 procent van de werknemers is gemotiveerd tot zeer gemotiveerd.

'Uit onze onderzoeken blijkt dat de werkomgeving van een kmo typische eigenschappen oproept', verklaart Johan Lambrecht van de Europese Hogeschool Brussel (EHSAL). 'In een kleiner bedrijf heb je direct contact met de leidinggevenden en je collega's. Iedereen kent iedereen, wat de samenhorigheid ten goede komt. Dat wordt vaak versterkt door het familiale karakter van een kmo. Er zijn ook minder formele procedures, waardoor de werkgever makkelijker individuele regelingen kan toestaan en er meer plaats is voor flexibiliteit. Je ziet in een kleiner bedrijf ook beter het directe resultaat van je werk, wat voor meer arbeidsvreugde zorgt. In een groot bedrijf ben je meer een radertje in het grote geheel.'

'Kmo-eigenschappen zoals directheid, betrokkenheid en flexibiliteit, ervaren veel werknemers als positief. Je vindt ze natuurlijk ook bij grote bedrijven. Maar in kmo's behoren ze meer tot de natuurlijke biotoop.'

De kmo's scoren wel heel wat minder goed qua lonen. Bij de kmo- medewerkers vindt 45 procent dat ze onder de marktwaarde betaald worden, 51 procent zit naar eigen mening op de marktwaarde en 6 procent boven de marktwaarde. Bij bedrijven met meer dan 500 werknemers vindt 40 procent dat onder de marktwaarde betaald te worden, 52 procent erop en 8 procent erboven.

De ontevredenheid bij kmo's hierover is gegrond, blijkt uit objectieve gegevens. In een kmo verdienen de bedienden doorgaans 8,1 procent minder dan hun collega's in grote ondernemingen. De loonverschillen nemen toe met de leeftijd (zie grafiek). In kmo's genieten de werknemers ook minder indirecte voordelen. Twee op de tien heeft geen enkel voordeel.

Lambrecht: 'De lagere lonen in de kleinere bedrijven worden steeds opnieuw bevestigd in onderzoeken en dat geldt ook in onze buurlanden. Grotere bedrijven maken door de schaalvoordelen vaak meer winst dan de kleinere. Ze hebben meer ruimte voor hogere lonen. Ook gaat in kleinere bedrijven minder aandacht naar alternatieve verloningsvormen. Er is vaak geen hr-manager en de bedrijfsleider kan de schaalgrootte niet uitspelen bij het afsluiten van het contract voor de bedrijfswagens of de verzekeringen.'

Bonussen

Toch plannen de kmo's de loonkloof met de grotere bedrijven wat te dichten, blijkt uit een onderzoek dat SD Worx vorig jaar uitvoerde bij 175 werkgevers. Zo wil 71 procent van de kmo-bedrijfsleiders bonussen toekennen vanaf 2007. Nu is dat slechts 66 procent, tegenover 89 procent in bedrijven met meer dan 500 werknemers. Ook willen kmo-werkgevers de komende jaren het verzekeringspakket uitbreiden met onder meer pen- sioen-, invaliditeits- of hospitalisatieverzekeringen, en hun werknemers belonen met snufjes zoals blackberry's, gps, pda en pc voor privégebruik.

Kristin Wuyts

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud