Advertentie

Hoe goed zijn bestuurders betaald?

In België bepalen de algemene vergadering of de statuten de bezoldiging van de bestuurders. Onder impuls van corporate-governanceaanbevelingen hebben veel vennootschappen in de raad van bestuur een remuneratiecomité opgericht. De helft van de Belgische op Euronext genoteerde bedrijven beschikken over dergelijk comité. De gemiddelde vergoeding van de totale raad van bestuur van de consoliderende vennootschap bedraagt 1,03 miljoen euro, leert het rapport van Christophe van der Elst.

Dit gemiddelde geeft een vertekend beeld omdat een beperkt aantal ondernemingen aanzienlijk grotere bezoldigingen uitkeren. De zogenaamde mediaanwaarde bedraagt 610.000 euro. In sommige bedrijven is het bestuursmandaat onbezoldigd. In het andere extreme geval ontvangen de bestuursleden van een vennootschap samen 8,5 miljoen euro.

Het aantal vennootschappen dat naast de aandeelhouders ook de bestuurders in de winst laat delen, is eerder gering. Slechts een vierde van de bedrijven doet dit. De tantièmes variëren van 0,5 tot 523 procent van de geconsolideerde bezoldiging. Deze winstgerelateerde vergoeding kan de totale bezoldiging dus fors opdrijven.

Hoeveel een bestuurder individueel op zijn bankrekening gestort krijgt, is moeilijker te bepalen. De wet legt immers nog geen verplichting daartoe op. Bovendien bestaan er verschillende soorten bestuurders: zij die al dan niet actief zijn in de vennootschap, hij of zij die de raad van bestuur voorzit, zij die aan bijzondere comités deelnemen, enzovoort. Van der Elst hanteert echter enkele parameters en komt tot een analyse die hij zelf onvoldoende betrouwbaar acht. De gemiddelde bezoldiging van een bestuurder bedraagt 106.000 euro. In een extreem geval ontvangt een bestuurder 936.000 euro. De mediaanwaarde van de steekproef bedraagt 79.000 euro. Uit beschikbare individuele gegevens blijkt dat de vergoeding van een niet-uitvoerende bestuurder van een vennootschap die niet in de bank en/of verzekeringssector actief is, varieert van 7.500 tot 40.000 euro. In de bank- en verzekeringswereld ligt deze vergoeding een stuk hoger. Een aantal vennootschapen vergoedt de bestuurders met zitpenningen, variërend van 250 tot 2.500 euro per vergadering. De bezoldiging van uitvoerende bestuurders is op basis van de beschikbare gegevens amper in te schatten.

GVDP

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud