'HR-managers moeten meer in directiecomités zetelen'

Bedrijven moeten in hun beleid meer rekening houden met de impact op de mensen, vinden een aantal personeelsmanagers en bedrijfsleiders van grote bedrijven. In een nieuw handvest stippelen ze de richtlijnen uit voor een goede people governance, als aanvulling op de codes-Buysse en -Lippens voor deugdelijk bestuur.

(tijd) Volgens de auteurs spitsen de bestaande codes zich te eenzijdig toe op financiële en boekhoudkundige aspecten.

'Medewerkers van bedrijven worden vaak beschouwd als het belangrijkste kapitaal van een onderneming', zegt Serge Hubert, managing partner van het HR-consultancybureau Progress Associates International. 'Als bedrijven hun economische doelstellingen niet realiseren, heeft dat vaak te maken met twee oorzaken: de onvoorspelbaarheid van de markt, en het menselijke gedrag. Fusies mislukken vaak omdat twee bedrijfsculturen botsen. Toch houden bedrijven weinig rekening met de menselijke aspecten. Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de HR-managers in Europa niet in het directiecomité zitten en dus niet betrokken worden bij belangrijke beslissingen.'

Om het debat op gang te brengen, bracht Serge Hubert 18 mensen uit het bedrijfsleven bij elkaar in een commissie, onder wie managers van Fortis, Suez, Bekaert en Group 4 Securicor. 'People governance heeft betrekking op het personeelsbeleid, maar het is ruimer. Het omvat eigenlijk alles wat te maken heeft met de menselijke aspecten in een onderneming. Daar wordt in de bestaande codes-Lippens en -Buysse bijna geen aandacht aan besteed. De codes vermelden enkel de procedures voor de keuze van de topman en de renumeratie. De code-Buysse vermeldt dat een goede relatie met de werknemers belangrijk is. Ons handvest is geen extra code, wel een aanvulling. Het is de bedoeling dat die aanvulling op termijn geïntegreerd wordt.'

Aanbevelingen

- People governance komt ter sprake in de raad van bestuur. Bij beslissingen over de evolutie van de onderneming en over de markten wordt ook rekening gehouden met menselijke aspecten.

- De raad van bestuur zorgt voor de competenties, bepaalt de taken bij people governance en de rol van de HR-manager.

- De bestuurders die zich willen inzetten voor people governance, bouwen hun kennis verder uit.

- De raad van bestuur publiceert een richtnota over het specifieke kader waarin hij de toepassing van people governance wil laten plaatsvinden, met de doelstellingen en fundamentele waarden.

- De raad van bestuur verleent een mandaat voor het people governance-beleid in zijn geheel. De mandataris is bestuurder en/of lid van het directiecomité en handelt binnen het strategische kader bepaald door de raad van bestuur.

- De mandataris bepaalt en bekrachtigt het people governance Kaderplan (een geheel van specifieke acties en projecten).

- De raad van bestuur beslist of er al dan niet een auditcomité voor people governance opgericht wordt. De belangrijkste taak van dit comité is controleren of de regels toegepast worden.

- Een verslag over de people governance wordt opgenomen in het jaarverslag van de onderneming.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud