Advertentie

Indienen jaarrekeningen mag niet langer op diskette

Ondernemingen mogen vanaf 2 april geen jaarrekeningen meer indienen op diskette bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). Dat is een gevolg van de aangepaste Eerste EG-Richtlijn.

(tijd) Volgens die richtlijn moeten de ondernemingen in de Europese Unie tegen 2007 de mogelijkheid hebben hun jaarrekening langs elektronische weg in te dienen. 'Het neerleggen van de jaarrekening op diskette wordt niet beschouwd als elektronische neerlegging of een neerlegging via het internet', legt Antoon Lenaert, verantwoordelijk voor de Balanscentrale bij de NBB, uit.

Toch maken boekhouders-fiscalisten vaak nog gebruik van diskettes. 'Hoewel de jaarrekening al langer via het internet kan worden doorgestuurd in België, maakt maar 30 tot 35 procent daar gebruik van', zegt Lenaert. In België zijn ongeveer 300.000 ondernemingen verplicht een jaarrekening in te dienen.

Voor jaarrekeningen die opgesteld zijn volgens het 'volledige schema voor ondernemingen' of 'verkort schema voor ondernemingen' blijft de mogelijkheid bestaan om ze op papier in te dienen.

Volgens Lenaert worden de grote ondernemingen, bedrijven met een omzet van meer dan 500.000 euro per jaar, vanaf maart 2009 verplicht hun aangifte via het internet te doen.

De NBB organiseert samen met onder meer het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten een infosessie op 27 februari in het auditorium van de hogeschool VLEKHO in Brussel. EC

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud