Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Inhaalverbod vrachtwagens zorgt voor verwarring

(tijd/belga) - Beroepsfederatie Febeltra is van mening dat de nieuwe wet op het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer nog te veel ruimte openlaat voor interpretatie en vindt verder dat de overheid er beter over had moeten communiceren. Het verbod staat ingeschreven in de nieuwe wegcode die sinds 1 januari van kracht is. Ook de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) heeft kritiek op de manier waarop de overheid informeerde over de nieuwe regelgeving. De federale minister van Mobiliteit Bert Anciaux (Spirit) heeft beloofd de zaak te zullen onderzoeken.