Advertentie

Inhaalverbod vrachtwagens zorgt voor verwarring

(tijd/belga) - Beroepsfederatie Febeltra is van mening dat de nieuwe wet op het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer nog te veel ruimte openlaat voor interpretatie en vindt verder dat de overheid er beter over had moeten communiceren. Het verbod staat ingeschreven in de nieuwe wegcode die sinds 1 januari van kracht is. Ook de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) heeft kritiek op de manier waarop de overheid informeerde over de nieuwe regelgeving. De federale minister van Mobiliteit Bert Anciaux (Spirit) heeft beloofd de zaak te zullen onderzoeken.

Sinds 1 januari geldt voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton een inhaalverbod bij regen op autowegen en wegen met minimum vier rijstroken, maar verschillende beroepsorganisaties klagen over het feit dat de wet onduidelijkheden bevat en dat de chauffeurs, en zeker ook de buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, niet of onvoldoende op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de maatregel.

De federatie voor de transportsector, Febetra, vraagt zich af waarom de overheid bepaalde communicatiemiddelen niet heeft gebruikt. 'Waarom worden er geen borden aan de grensovergangen geplaatst of wordt er geen gebruik gemaakt van informatieborden boven de snelwegen?', aldus Febetra-woordvoerster Isabelle De Maegt.

Daarnaast klaagt de federatie ook over de vaagheden in de wet. 'Wat is regenweer? Het kan toch dat de chauffeur en de federale politie een verschillende interpretatie van de notie 'regenweer' hebben', aldus De Maegt. 'In principe zijn wij natuurlijk voorstander van maatregelen die de verkeersveiligheid verhogen, maar de wetgeving moet zeker verduidelijkt worden,' besluit De Maegt.

De minister verklaarde dat hij een rondschrijven zal versturen met daarin meer informatie. 'De maatregel is gebaseerd op een KB van april 2003 dat werd goedgekeurd onder toenmalig mobiliteitsminister Isabelle Durant (Ecolo). Dat veel buitenlandse chauffeurs niet op de hoogte zijn van de nieuwe maatregel, valt niet te ontkennen. We moeten dan ook bekijken of het niet mogelijk is om bijvoorbeeld verkeersborden aan de landsgrenzen te plaatsen', verklaarde Lot Wildemeersch, woordvoerster van minister Anciaux.

Over de mogelijke onduidelijkheid rond het begrip 'regenweer' stelt Wildemeersch dat de minister daarbij rekent op de beoordeling van de chauffeurs zelf. 'Het is heel moeilijk om dat begrip duidelijker te omschrijven of te nuanceren. We gaan ervan uit dat het concept regenweer voldoende bekend is bij de chauffeurs zelf', zegt Wildemeersch.

De woordvoerster benadrukte ook dat het inhaalverbod zeker van kracht blijft, dat de handhaving ervan niet in het gedrang komt en dat de controles zullen worden voortgezet.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud