'Innovatief België' - brochure toont bedrijven fiscale voordelen

De regering geeft een brochure uit, 'Innovatief België', die de Belgische maar ook buitenlandse bedrijven wegwijs moet maken in de fiscale maatregelen die er bestaan voor bedrijven die aan innovatie (onderzoek & ontwikkeling) doen.

Foto: Belga (Humanoid Asimo van Honda verwelkomt bezoekers)

(belga) -Heel wat van die maatregelen zijn immers nog onvoldoende bekend en dit terwijl onderzoek en ontwikkeling in ons land achteruitboert.

De brochure is er gekomen dankzij de federale overheidsdiensten Wetenschapsbeleid en Financiën in samenwerking met de werkgeversorganisaties VBO, Fedichem en Agoria.

De private uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zijn in België gedaald van 2,11 pct van het bruto binnenlands product (bbp) in 2001, tot 1,92 procent in 2003. Dat is nog steeds meer dan het Europees gemiddelde, maar wel ver verwijderd van de Europese doelstelling van 3 pct van het bbp tegen 2010. Onderzoek en ontwikkeling is nochtans nauw verbonden met economische groei. Bovendien zorgt de creatie van hooggeschoolde jobs ook tot banen voor laaggeschoolden. Vandaar het belang dat de regering hecht aan innovatie.

De maatregelen die minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen en zijn collega van Financiën, Didier Reynders, bundelden, hebben vooral betrekking op fiscale stimulansen. België kampt immers met een hoge loonkost. Volgens Verwilghen kost een onderzoeksingenieur in België het meest, terwijl hij netto het minst overhoudt. Hierdoor dreigen onderzoeksactiviteiten te verhuizen naar goedkopere landen.

Er is bijvoorbeeld een fiscale stimulans voor de 'young innovative companies' (YIC), kleine en jonge onderzoeksbedrijfjes, vaak spin-offs van universiteiten of bedrijven. Deze YIC's kunnen genieten van 50 pct vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing voor al hun wetenschappelijk personeel. Daarnaast kunnen ook bedrijven die een samenwerkingsakkoord sluiten met een universiteit, hogeschool of wetenschapsinstelling een vrijstelling van 50 pct krijgen op de bedrijfsvoorheffing voor hun wetenschappers. Doctors en burgerlijk ingenieurs die onderzoekswerk uitvoeren voor hun bedrijf, hebben recht op een vrijstelling van 25 pct; vanaf 1 januari 2007 wordt deze maatregel uitgebreid naar alle masters. De idee achter de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing is dat bedrijven het geld dat ze niet naar de staatskas moeten doorstorten, kunnen aanwenden om nog meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Naast de fiscale maatregelen is er de innovatiepremie, die voor één jaar is ingevoerd bij wijze van experiment. De eerste helft van dit jaar hebben 277 bedrijven een aanvraag voor zo'n premie ingediend. Een overgrote meerderheid van de dossiers werd goedgekeurd, slechts 6 procent is geweigerd, aldus Verwilghen. Ook deze premie is misschien nog te weinig bekend: enkele sectoren zoals farmacie, automobiel of textiel zijn ondervertegenwoordigd bij de aanvragen, zeker gezien hun potentieel tot innovatie, zo luidt het.

Werkgeversorganisatie VBO pleitte dinsdag alvast voor het verlengen van de innovatiepremie. 'Zeker KMO's willen continuïteit. Het zijn dikwijls kleine maar zichtbare maatregelen die werknemers ertoe aanzetten om innovatief te zijn', illustreerde Rudi Thomaes van het VBO het belang van de premie.

De brochure 'Innovatief België' is slechts een momentopname, beklemtoonde minister Verwilghen. Het is de bedoeling om de stimulansmaatregelen te actualiseren op de websites van de federale overheidsdienst (FOD) Wetenschapsbeleid, van het VBO en van de FOD Economie. De informatie is in drie talen (Nederlands, Frans, Engels) toegankelijk, precies om ook buitenlandse multinationals bekend te maken met de Belgische maatregelen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud