Advertentie
Advertentie

Kleinere KMO's grote winnaars hervormde vennootschapsbelasting

(tijd) - De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die minder dan 322.500 euro belastbare winst boeken, betalen vanaf het jaar 2003 het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting van 24,98 procent tegen 28,84 procent nu. De andere vennootschappen betalen voortaan 33,99 procent in plaats van 40,17 procent. Deze tariefvermindering kost 1,195 miljard euro en dat bedrag zal hoofdzakelijk door de niet-KMO's moeten worden gecompenseerd.

De KMO's die niet meer dan 322.500 euro belastbare winst boeken, zullen bijgevolg de grootste voordelen halen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het gaat om ruim 180.000 vennootschappen op een totaal van 290.000, zei minister van Financiën Reynders bij de voorstelling van de hervorming. Deze vennootschappen betalen het opklimmend verlaagd tarief van 28 procent op de winst tot 25.000 euro, 36 procent op de schijf van 25.000 tot 90.000 euro en 41 procent op de schijf van 90.000 tot 322.500. Deze tarieven, die nog moeten worden verhoogd met 3 procent aanvullende crisisbelasting, worden verlaagd tot respectievelijk 24,25, 31 en 34,50 procent. Verhoogd met de crisisbelasting wordt dat 24,98, 31,93 en 35,54 procent. Deze groep van KMO's wordt ook vrijgesteld van de voornaamste compensatiemaatregelen, behouden de bestaande regeling voor bedrijfswagens en moeten geen belastingverhoging betalen in geval zij onvoldoende vooraf betalen tijdens de eerste drie boekjaren na de oprichting van de vennootschap.

De belangrijkste maatregel na de tariefverlaging is de fiscale vrijstelling van een deel van de gereserveerde winsten. Deze maatregel, die weer enkel ten goede komt van KMO-vennootschappen die minder dan 322.500 euro winst boeken, is 86,8 miljoen euro waard. De regering volgt daarmee een voorstel van de ondernemingsorganisatie Unizo. Aanvankelijk had de regering voorzien in een bedrag van 50 miljoen euro zonder duidelijke definitie van het begrip KMO. 'De regering besliste het voorstel van Unizo te volgen omdat het beter was dan het onze', zei premier Verhofstadt. 'De KMO-vennootschappen zullen tot 37.500 euro van belasting vrijgestelde winst kunnen reserveren.' De gereserveerde winst zal wel moeten worden geboekt in een reserve op de balans en worden herbelegd in vaste activa.

Advertentie

Van één belangrijke compensatiemaatregel worden deze KMO's niet vrijgesteld, met name van de roerende voorheffing van 10 procent op de liquidatieboni, het scheidingsdeel voor vennoten van coöperatieve vennootschappen en de inkoop van eigen aandelen door naamloze vennootschappen.

De overige 110.000 vennootschappen die niet als KMO's worden beschouwd in deze hervorming van de vennootschapsbelasting, maar dat wel zijn volgens de criteria van de boekhoudwetgeving, betalen vanaf 2003 het verlaagd tarief van 40,17 en betalen samen met de grote vennootschappen het gros van de compensaties. Dat zijn er tien met als belangrijkste - naar opbrengst gemeten - de wijziging van de afschrijvingsregels, de wijziging van de toepassingsregels voor definitief belaste inkomsten (DBI) en de roerende voorheffing (RV) op liquidatieboni, op de inkoop van eigen aandelen en op het scheidingsdeel. Deze drie maatregelen moeten samen 925 van de 1.195 miljoen euro opbrengen.

De liquidatieboni zullen niet met terugwerkende kracht worden geheven. Enkel vereffeningen van vennootschappen na 1 januari 2003 worden belast. De RV wordt geheven worden op de volledige liquidatieboni.

Afschrijvingen zullen enkel nog pro rata temporis kunnen worden geboekt. De afschrijvingstermijnen blijven gelijk maar starten pas op het moment van de investering en niet met terugwerkende kracht tot het begin van het boekjaar. Winsten betaald door buitenlandse vennootschappen, zullen enkel nog als DBI worden beschouwd (met vrijstelling tot 95%) als zij in het buitenland ook effectief zijn belast. De regering wil ook de VZW's die handelsactiviteiten ontplooien veel strenger dan voorheen herkwalificeren als bedrijven onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

De nieuwe rulingregeling, die in de plaats komt van alle bestaande regelingen, zal ook worden gebruikt om bedrijven die nu over een coördinatiecentrum beschikken een even aantrekkelijke maar Europees aanvaarde individuele regeling aan te bieden. Alle voorafgaande akkoorden zullen worden meegedeeld aan het parlement. KB

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.