Kmo's klagen over administratieve vereenvoudiging

Meer dan de helft van de Vlaamse kmo's vindt de inspanningen van de overheid inzake administratieve vereenvoudiging ontoereikend. Veel e-governmenttoepassingen van de overheid zijn voor de kmo's nog een grote onbekende. Al menen experts dat dit laatste niet meteen een probleem hoeft te zijn.

(tijd) De cijfers komen uit een studie die Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers) deed in samenwerking met het vakblad Smart Business Strategies. De studie werd uitgevoerd bij een kleine 650 kmo's uit Vlaanderen via een online- enquête.

Kloof

Vooral de ontevredenheid bij de Vlaamse ondernemingen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging valt op. 'We hadden een klein vermoeden dat de overheid op dat vlak niet hoog zou scoren. Maar we schrokken toch nog een beetje van het resultaat', oordeelt Ian De Ruyver, adviseur bij Unizo. De slechte score wijst op de grote kloof tussen de aankondigingen in de media en de realisaties op het terrein. 'Je kan bepaalde in onbruik geraakte wetten afschaffen, maar daar heeft de ondernemer niet meteen veel aan', stelt De Ruyver. 'We juichen de inspanningen van de overheid toe. Maar voorlopig is het resultaat onvoldoende.'

Bij dergelijke resultaten wordt meteen met de vinger gewezen naar de federale regering en vooral de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. Dat is niet helemaal terecht, geeft De Ruyver toe. 'Want het zogenaamde papierterrorisme bevindt zich op diverse niveaus: lokale, provinciale, regionale, federale en Europese regelgeving.'

BEA

E-government is vrij onbekend bij de Vlaamse ondernemer. De DIMONA-aangifte en de vacaturedatabank van de VDAB behoren tot de meest gebruikte e-governmenttoepassingen. Tot voor een paar jaar waren, volgens De Ruyver, ook de opleidingscheques een derde pijler. Maar opvolger BEA (Budget voor Economisch Advies) slaat duidelijk minder aan bij de kmo's. 'Waar de toepassing voor het online bestellen van oplei-dingscheques in 2005 veel succes kende, is het vandaag anders gesteld met de BEA-cheques. Zowat 20 procent van de respondenten vindt de BEA-toepassing ingewikkeld of te ingewikkeld. Dat is een serieuze achteruitgang', meent De Ruyver.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meer populaire e-governmenttoepassingen, zoals de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, een beetje aan hun plafond zitten. 'Op bijna twee jaar tijd nam het aantal kmo-gebruikers daarvan nauwelijks toe.'

De btw- en vennootschapsaangifte en het elektronisch indienen van de jaarrekening blijken, met een eerder bescheiden stijging van ongeveer 6 procentpunt inzake aantal gebruikers, het voorbije anderhalf jaar het felst in populariteit toe te nemen. Maar ondanks die toename maakt volgens Unizo twee derde van de ondernemers nog altijd geen gebruik van het elektronisch indienen van de btw, de vennootschapsbelasting of de jaarrekening.

William Visterin

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud