Koopjeswetgeving behoudt sperperiode en verbod met verlies te verkopen

(belga/tijd) - Het Europees Parlement (EP) kant zich tegen een verregaande liberalisering van de koopjes in de EU. Het principieel verbod met verlies te verkopen en de sperperiode blijven daardoor behouden. De Belgische wet op de handelspraktijken moet wel worden aangepast omdat een beperking op de toegekende kortingen in bepaalde gevallen niet meer toegelaten is.

De Europese Commissie stelde in oktober vorig jaar een ontwerpverordening voor over de vrijmaking van de verkoopspromotie. Volgens de Commissie bestaan er op de EU-eenheidsmarkt te veel hinderpalen voor ondernemingen die in verschillende landen promotionele acties willen voeren. Daarom wil de Commissie de regels in de verschillende landen harmoniseren. Maar de voorstellen van de Commissie zijn niet naar de zin van het Europees Parlement, zo bleek woensdag op de stemming over de ontwerpverordening.

De verordening is een werkstuk van de Nederlandse Commissaris Frits Bolkestein en in het EP was het de Vlaamse liberaal Ward Beysen die als rapporteur de honneurs waarnam. Op diverse punten werd het ontwerp van Bolkestein echter geamendeerd, zeer tot tevredenheid van het Vlaamse Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V).

Na afloop van de stemming verklaarde Thyssen dat "een ongewijzigde goedkeuring de Belgische wet op de handelspraktijken zwaar had dooreengeschud". Thyssen vreesde vooral dat het principieel verbod met verlies te verkopen, zou worden opgeheven en dat de sperperiode, gedurende dewelke geen prijsverminderingen mogen worden aangekondigd, zou worden geschrapt. Ook op diverse andere punten bekritiseerde Thyssen het Commissievoorstel dat, zo stelde ze, een "radicale liberalisering van bepaalde handelspraktijken" tot gevolg zou hebben.

De plannen van Bolkestein brachten de Europese, alsook de Belgische middenstandsorganisaties in beweging. In het EP werden hun bezwaren door onder meer Thyssen overgenomen. Er volgde een amendementenslag en volgens Thyssen is de tekst nu een stuk evenwichtiger. "De interne markt", zo zegt ze, "behoudt haar menselijk gelaat". De redenen? "De lidstaten worden niet verplicht om hun verbod op het veralgemeend gebruik van verkopen met verlies op te heffen". "De verkoop met verlies geeft machtige financiële groepen de kans om hun KMO-concurrent op de knieën te krijgen", aldus nog Thyssen. De CD&V-politica is ook tevreden omdat het EP ermee instemde dat de koopjesperiode verder door een sperperiode voorafgegaan kan worden.

Het parlement steunt wel een verbod op de beperking van de waarde van kortingen. Nu mogen in België bijvoorbeeld drie producten aangeboden worden voor de prijs van twee. Dat is een korting van 33 procent. Door de verordening wordt het bijvoorbeeld mogelijk twee producten voor de prijs van één aan te bieden, een korting van 50 procent. Op dat punt wijzigt de verordening dan ook de Belgische wetgeving.

Het door het EP geamendeerde voorstel gaat nu naar de raad van ministers. Die oordeelt of de correcties van het parlement worden aanvaard. Het nieuwe voorstel gaat vervolgens voor een tweede lezing naar het EP. Het parlement wil de verordening op 1 januari 2005 van kracht laten worden.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud