Advertentie

Langer rust na zwangerschap voor zieke werkneemster

Voor een werkneemster met een moeilijke zwangerschap kan - via een nieuwe wettelijke regeling - het verplichte postnataal verlof van negen weken op verzoek met een week worden verlengd.

(tijd) De regeling is enkel van toepassing op een werkneemster die tijdens de volledige periode van het prenatale verlof wegens ziekte of ongeval arbeidsongeschikt was. De nieuwe regeling is mogelijk voor bevallingen die plaatsvinden vanaf 1 september 2006.

De zwangerschapsrust bestaat uit een periode van zes weken voorbevallingsrust en een periode van negen weken nabevallingsrust, beter bekend als postnataal verlof. In de praktijk nemen nogal wat vrouwelijke werknemers hun voorbevallingsrust van zes weken niet op. De reden ligt voor de hand: werkneemsters kunnen niet-opgenomen voorbevallingsrust na de bevalling bij de postnatale rust van negen weken voegen. De voorbevallingsrust is voor een groot deel facultatief. Zwangere werkneemsters zijn niet verplicht ze op te nemen. Daarop bestaat een uitzondering voor de zeven dagen die de vermoedelijke bevallingsdatum voorafgaan. Dan moeten hoogzwangere werkneemsters willens nillens ophouden met werken.

Voor alle werkneemsters die vanaf 1 september bevallen, kan het postnataal verlof van negen weken met een week worden verlengd. Maar dat kan alleen wanneer de betrokken werkneemster gedurende de hele periode van zes weken voorafgaand aan de bevalling arbeidsongeschikt is geweest door ziekte of ongeval. Onder ziekte verstaat men elke lichamelijke of psychische aandoening die de werkneemster belet om de uitvoering van het werk dat zij gewoonlijk verricht voort te zetten. Een zwangere werkneemster die in de periode van zes weken voorafgaand aan de bevalling maar enkele dagen ziek is, heeft geen recht op een verlenging van het postnatale verlof. Met de nieuwe regeling wou de wetgever vooral tegemoetkomen aan vrouwen met een moeilijke zwangerschap.

Belangrijk om weten is dat de periode van negen weken nabevallingsrust niet automatisch wordt verlengd. De werkneemster moet er wel om vragen.

Voor die bijkomende week postnataal verlof, kan de moeder aanspraak maken op een moederschapsuitkering. EC

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud