Leren omgaan met verschillen

Bedrijven die een diversiteitsbeleid hebben, leveren betere prestaties. Dat valt uit verschillende studies af te leiden. Diversiteit in de onderneming zorgt voor een bredere kijk op strategieën, het aanpakken van problemen of omgaan met conflicten. Toch verloopt het invoeren van een diversiteitsbeleid niet zonder hindernissen.

Een gemengd personeelsbestand weerspiegelt niet alleen de maatschappelijke diversiteit, maar biedt ook een meerwaarde aan een bedrijf. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven met een gemengd personeelsbestand het veel beter doen dan homogene ondernemingen. Bij diversiteit denken bedrijven onmiddellijk aan nationaliteit en afkomst, maar het zijn niet alleen allochtonen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Personen met een handicap ondervinden vaak problemen om een baan te vinden in het normale arbeidscircuit, vrouwen stoten niet door tot de directiekamer, oudere werknemers worden al op de leeftijd van 45 jaar afgeschreven, terwijl holebi's geconfronteerd worden met discriminatie en pesterijen.

Diversiteit komt echter niet vanzelf, bedrijven moeten er doelbewust aan werken. Daarom lanceerde minister Vandenbroucke de diversiteitplannen. Bedrijven die werknemers in dienst nemen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt krijgen subsidies. Het gaat vooral om allochtonen, ouderen en gehandicapten. De Vlaamse overheid trekt jaarlijks ruim 5 miljoen euro uit voor die ondersteuning. De voorbije zes jaar werkten in Vlaanderen ongeveer 1.100 ondernemingen een diversiteitplan uit. Dit jaar hervormde de minister zijn diversiteitplannen om met hetzelfde budget meer effect te bereiken. Hij brengt meer variëteit door drie nieuwe categorieën: het instapplan, het groeiplan en het clusterplan.

Het instapplan is bedoeld voor bedrijven die via één of meer acties een opstap willen maken naar een (HR-)beleid dat verschillen waardeert en kansen biedt aan personen uit kansengroepen. Met het instapplan maken ondernemingen kennis met diversiteitplannen, zonder zich ver te engageren en met een zeer beperkte administratieve belasting. Ze werken bijvoorbeeld rond het Nederlands op de werkvloer, nemen hun onthaalbeleid onder de loep of creëren een draagvlak bij de werknemers en de top om weerstanden weg te werken.

Een tweede categorie, het groeiplan, laat bedrijven toe om verder te bouwen op een instap- of klassiek diversiteitplan. Clusterplannen ten slotte zijn overkoepelende diversiteitplannen en moeten kleine KMO's nog beter betrekken in het diversiteitbeleid. Een cluster bestaat uit een groep bedrijven uit dezelfde sector, regio, industrieterrein of uit een aantal business units van dezelfde onderneming of groep. Omdat één aanvrager instaat voor de administratieve verwerking en opvolging verlaagt dit de drempel aanzienlijk. Het gaat om één centraal ingediende aanvraag voor verschillende plannen met een gelijklopende inhoud.

Het kost daarom tijd en werk om een diverse organisatie op te bouwen. In plaats van de risico's of de tekorten van mensen te beklemtonen, moeten bedrijven vertrekken vanuit hun talenten en potentiële kansen. Het invoeren van een diversiteitsbeleid verloopt echter niet zonder hindernissen. Vaak werkt het bedrijf intenties uit, die omgezet worden in een formeel beleid maar bereiken ze de werkvloer niet. Een gedeeltelijke verklaring voor de lagere werkzaamheidsgraad van allochtonen zou bijvoorbeeld te vinden zijn in de weerstand van autochtone werknemers ten aanzien van allochtone werknemers

en/of ten aanzien van het diversiteitbeleid. Voor de vakbonden is er daar een taak weggelegd. Ze moeten ervoor zorgen dat mensen op de werkvloer met diversiteit leren omgaan. Niet alleen werkgevers maar ook werknemers moeten kunnen werken met personen van een andere cultuur.

Voor bedrijven is het makkelijker om een project af te werken met mensen die op hen lijken en gelijkaardig denken. Meestal zijn dat ook ondernemingen die op korte termijn denken. Bedrijven die een diversiteitsbeleid hanteren, zijn innovatiever en staan meer open voor ideeën van buitenaf.

Melanie De Vrieze

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud