Loket voor milieuverplichtingen bedrijven

(tijd) - Bedrijven kunnen hun milieuverplichtingen binnenkort in een keer afhandelen met een uniek formulier. Het ontwerpdecreet daarover werd goedgekeurd in de Vlaamse regering. De minister van Leefmilieu, Ludo Sannen (Agalev), dient het eerstdaags in het Vlaams Parlement in.

Foto (belga): De Vlaamse minister van Leefmilieu, Ludo Sannen

Ondernemingen moeten tal van milieuformulieren indienen bij de Vlaamse milieuadministratie, de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij. Ze moeten die overheidsdiensten informatie bezorgen over hun afvalproductie, over de stoffen die zij lozen in het water of in de lucht en over het grondwater dat ze oppompen.

De milieuadministraties gebruiken die gegevens om te bepalen welke milieuproblemen moeten worden aangepakt en of het beleid moet worden bijgestuurd. Op basis van die informatie bepaalt de overheid ook hoeveel heffing de bedrijven moeten betalen voor de zuivering van hun afvalwater of voor het oppompen van het grondwater.

Het ontwerpdecreet van minister Sannen wil die informatieplicht sterk vereenvoudigen. In het nieuwe systeem kunnen bedrijven alle informatie eenmaal per jaar op een vaste datum en via een geïntegreerd formulier melden aan de overheid. 'Dit eenloketsysteem leidt tot minder papierwerk voor zowel de bedrijven als de overheid. De overheid wordt klantvriendelijker, de informatie wordt vlotter verwerkt en kan efficiënter beheerd worden', zegt Sannen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud