Meer transparantie voor economische beroepen

Voor de economische beroepen - dat zijn de 15.000 boekhouders, bedrijfsrevisoren, accountants of fiscalisten in ons land - verandert er op reglementair vlak een en ander.

(belga) Op Belgisch niveau wordt de wet van augustus 2002 inzake corporate governance aangepast en op Europees niveau is er de nieuwe richtlijn met betrekking tot de controle van de jaarrekeningen van bedrijven. De economische beroepen zullen dus nog meer dan vroeger te maken krijgen met externe controle en verplichte transparantie. Dat bleek dinsdag, bij de voorstelling van het jaarverslag 2005 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB), in aanwezigheid van federaal minister voor Economie Marc Verwilghen.

De economische beroepen zijn van belang voor de economie, beklemtoonde de minister.Hij voegde eraan toe dat bedrijven kunnen zich pas goed kunnen ontwikkelen als ze kunnen rekenen op correct advies. Bovendien verstrekken de economische beroepen geloofwaardigheid aan de financiële status van onze ondernemingen, wat essentieel is voor het vertrouwen bij de stakeholders (aandeelhouders, medewerkers en klanten). De economische beroepen zijn de derde grootste onder de vrije beroepen, na de medische en de paramedische sector, maar voor de advocaten en notarissen.

België bekleedt binnen Europa een voortrekkersrol voor wat de regelgeving rond de economische beroepen betreft. De HREB werd 21 jaar geleden opgericht en is zowel bevoegd voor advies, tuchtsancties als overleg tussen de verschillende beroepsinstituten.

De reglementering staat echter niet stil, zo bleek dinsdag. De Belgische wetgeving van 2002 rond corporate governance wordt aangepast. Zo zal de vergoeding voor auditdiensten bij beursgenoteerde bedrijven onderworpen worden aan een aantal beperkingen, en moet die vergoeding worden gepubliceerd in een bijlage bij de jaarrekening. Er zijn ook een aantal nieuwe auditberoepen (ICT, forensische audit) die nog niet gecontroleerd worden en waarvoor minister Verwilghen voorstelt "een kaderreglementering" op te stellen.

Op Europees niveau is deze maand een nieuwe achtste richtlijn betreffende de controle van de jaarrekeningen gepubliceerd. Hierbij is het de bedoeling dat binnen de twee jaar een 'orgaan van publiek toezicht' wordt opgericht dat volledig onafhankelijk van het beroep de controle en de normen voor bedrijfsrevisoren zal bepalen. Verwilghen liet dinsdag verstaan dat ons land de bedoeling heeft de termijn voor de omzetting van de richtlijn te respecteren, en dat het noodzakelijk is op korte termijn beslissingen te nemenDe economische beroepen zullen dus nog meer dan vroeger te maken krijgen met externe controle en verplichte transparantie.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud