Advertentie

Milieu en mobiliteit vormen grootste problemen voor KMO's van de toekomst

(unizo) - UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, gaf in juni, het onderzoeksbureau Marketing Development opdracht te peilen bij een representatief staal van 355 Vlaamse KMO's naar hun visie op ondernemen in 2020.

Volgens UNIZO is deze peiling een concretere KMO-aanvulling op de door de Vlaamse overheid in het voorjaar georganiseerde peiling bij Vlaamse ondernemers over ondernemen in 2020 in het kader van het project "Kleurrijk Vlaanderen". 88% van de Vlaamse KMO's verwacht in de toekomst nog zwaardere milieukosten, 82% verwacht geen afdoende oplossing voor het mobiliteitsprobleem. 63% van de Vlaamse KMO's verwacht dat hun bedrijf in 2020 nog zal bestaan.

42% van de Vlaamse KMO-bedrijfsleiders verwacht in 2020 een nog groter sociaal-economische impact van de KMO's in Vlaanderen. 29% is het daar niet mee eens, eenzelfde percentage heeft daarover (nog) geen mening. Wel is 88% van de Vlaamse KMO's, ongeacht de grootte van het bedrijf, overtuigd van nog grotere milieukosten voor hun onderneming. 82% ziet tegen 2020 nog geen oplossing voor de mobiliteitsproblemen. Ook voor de onveiligheid zien de Vlaamse KMO's in de toekomst geen afdoende oplossing want 67% gelooft niet in een terugloop van de criminaliteit, amper 11% denkt van wel. Optimisme is er anderzijds wel bij 90% van de Vlaamse KM0's over de technologische mogelijkheden om tegen 2020 de administratieve rompslomp met de overheid grotendeels elektronisch te kunnen afhandelen.

Als het om de arbeidsmarkt gaat, meent een meerderheid dat er in de 'actieve welvaartstaat' in elk geval meer zal moeten gepresteerd worden: 2 op 3 KMO's verwacht dat werknemers tot hun 65ste zullen moeten werken en slechts 1 op 3 van de KMO-werkgevers (35%) gelooft in de komst van een veralgemeende vierdagenweek. Een tekort aan jongeren op de arbeidsmarkt is volgens 58% een reëel toekomstprobleem, maar of de integratie van allochtonen in het bedrijfsleven een oplossing biedt voor de krapte op de arbeidsmarkt, daar is maar de helft van overtuigd. Bijna twee derden (63%) gelooft niet in de mogelijkheid dat in 2020 elke KMO verplicht een vakbondsafgevaardigde in het bedrijf zal aanwezig zijn. Een nipte meerderheid (53%) verwacht dat in 2020 de sociale zekerheid grotendeels zal vervangen zijn door privé-verzekeringen. 63 % van de ondervraagde Vlaamse KMO's denkt dat zijn of haar bedrijf in 2020 nog zelfstandig zal bestaan, 16% denkt van niet en 20% weet het niet. Op de vraag of in 2020 de klanten bij hun aankopen zich meer door lage prijzen dan door kwaliteit zullen laten leiden, zijn de meningen van de KMO's verdeeld. 49% gaat akkoord met deze stelling, 38% gaat daarmee niet akkoord en 12% heeft geen mening.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud