Advertentie

Ministerraad hakt knoop door over hervorming vennootschapsbelasting

(belga) - De ministerraad heeft vrijdag definitief het licht op groen gezet voor de hervorming van de vennootschapsbelasting. Aan de belastingverlaging zelf en de compenserende maatregelen verandert er niets. De regeling geldt vanaf 2003 en het Rekenhof zal controleren of ze budgettair neutraal is.

Het wetsontwerp kan nu in de Kamer worden ingediend. Premier Guy Verhofstadt sprak van een zeer grondige hervorming van de vennootschapsbelastingen. Minister van Financiën Reynders wees erop dat België nu dicht bij het Europese gemiddelde zit. Het komt er volgens hem op aan de evolutie van de vennootschapsbelastingen in de buurlanden nauwgezet op te volgen.

De verlaging van de belastingschalen - van 40,17 naar 33,99 procent, inclusief de Algemene Crisisbijdrage (ACB), voor de grote bedrijven en van 28,84 naar 24,98 procent voor de KMO's - gaat volgens Reynders 1,3 miljard euro kosten.

Om de operatie budgettair neutraal te laten verlopen, zijn enkele compensatiemaatregelen voorzien zoals de opheffing van verschillende anomalieën, de beperking van bepaalde fiscale uitgaven en de bestrijding van misbruiken. Deze moeten eveneens 1,3 miljard euro opleveren.

De neutraliteit wordt gecontroleerd door het Rekenhof dat de hele hervorming onder de loep dient te nemen. Het hof krijgt de taak om gedurende twee jaar de effecten van de verlaging en de compensatiemaatregelen na te gaan. Een eerste controle zal vanaf midden 2004 gebeuren op basis van de bedrijfsresultaten van 2003, het eerste jaar van de belastingverlaging. De tweede vindt het jaar nadien plaats. De monitoring heeft tot doel de budgettaire neutraliteit te waarborgen. Bij een tekort zal er bijgestuurd moeten worden. Indien er een overschot is, kan er aan een verdere verlaging gedacht worden. De regering wil immers op termijn tot een vennootschapsbelasting van 30 procent komen.

De hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet tevens in de invoering van het systeem van "ruling". Bedrijven kunnen met de fiscale administratie een overeenkomst afsluiten over de fiscale lasten die betaald moeten worden bij een nieuwe vestiging of investeringen. De overeenkomst kan over vijf jaar lopen en geeft de onderneming rechtszekerheid over zijn fiscale toestand.

De regering heeft bij de hervorming een bijzondere inspanning geleverd voor de KMO's, benadrukten minister Reynders en premier Guy Verhofstadt op de wekelijkse persconferentie. Zo gelden een aantal compensatiemaatregelen niet voor de KMO's, zoals de afschrijvingsregels en vrijstellingen. Voorts komt er geen verhoging van de heffingen voor KMO's die niet of onvoldoende hebben voorafbetaald in de drie eerste aanslagjaren. Aan de regeling inzake bedrijfswagens verandert er niets, benadrukte Didier Reynders nog.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud