Nieuwe code deugdelijk bestuur tegen eind 2004

(tijd) - Dertien commissieleden uit de bedrijfs- en de academische wereld gaan tegen eind 2004 een nationale gedragscode uitwerken over deugdelijk bestuur. De dertien willen tegen 18 juni een ontwerptekst klaar hebben, waarop een consultatieronde van drie maanden volgt. De commissie voor corporate governance streeft naar een soepele gedragscode, die zowel rekening houdt met de internationale context als met de specifieke noden van de Belgische bedrijven.

Het was Maurice Lippens, voorzitter van de raad van bestuur Fortis en ook van de commissie, die de Belgische commissie voor corporate governance vrijdag officieel boven de doopvont hield. De oprichting is een rechtstreeks gevolg van een Europese oproep om op termijn slechts een nationale gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven per land over te houden.

De Belgische commissie is een gezamenlijk initiatief van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de fusiebeurs Euronext. De bedoeling is tegen eind dit jaar te komen tot een soepele eengemaakte gedragscode, die zowel rekening houdt met de Belgische als de internationale context.

'Het betreft hier een principiële code, die niet restrictief zal zijn. Enkel waar nodig zullen regels worden opgesteld ter verduidelijking van de principes', benadrukt Lippens. Maar ook dan kunnen de Belgische bedrijven daarvan nog afwijken. 'Maar dan moeten ze in hun jaarverslag wel toelichten waarom. In de Angelsaksische landen heet dat comply or explain', verduidelijkt Lippens.

Bovendien zal de commissie erop toezien dat de gedragscode voldoende rekening houdt met de specifieke noden van de Belgische bedrijven. 'Een daarvan is de prominente rol van de referentieaandeelhouder, zoals bij KBC of UCB. Of nog, de vele middelgrote beursgenoteerde bedrijven in België', zegt Lippens ter illustratie. De gedragscode moet er onder meer voor zorgen dat de belangen van de minderheidsaandeelhouder(s) en andere investeerders in deze bedrijven, voldoende gewaarborgd zijn.

'Wat niet betekent dat een referentieaandeelhouder geen voordelen meebrengt. Het is gemakkelijker om een langetermijnbeleid te voeren, je staat sterker om naar de markten te trekken en hij vormt een natuurlijke verdedigingsgordel. Je moet er wel voor zorgen dat de referentieaandeelhouder geen clubje vormt met het management', zegt Lippens.

Dat alles betekent niet dat de commissie de internationale context uit het oog zal verliezen. Zo spiegelt de commissie zich grotendeels aan de werkwijze van de Nederlandse commissie-Tabaksblat. 'Maar dat betekent niet dat we ook inhoudelijk helemaal op dezelfde lijn zitten. Er zullen ook verschillen zijn', zegt Lippens. Voor binationale bedrijven zoals Fortis of Dexia betekent dat dat zij moeten kiezen tussen de nationale gedragscodes.

De Belgische commissie wil tegen 18 juni een eerste ontwerptekst klaar hebben. Daarna volgt een consultatieronde van drie maanden. NT

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud