Ondernemers twijfelen aan vlotte werking Kruispuntbank

(tijd) - De Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) kan deze week weer worden opgestart. Dat verklaarden de overheidsmanagers Jan Deprest (Fedict) en Frank Robben (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) in de marge van het e-governmentcongres in Brussel. 'We hebben het systeem uitvoerig getest en alles loopt zoals het moet', zei Robben. Volgens sommige ondernemers is men veel te optimistisch. De Kruispuntbank moet het administratieve verkeer tussen bedrijven en de overheid regelen.

De ondernemersbonden zijn wantrouwig. Volgens Christine Mattheeuws, vooriztter van het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen, kampt de KBO nog steeds met technische en operationele problemen. "Ondernemers, die correct waren ingeschreven, zijn niet langer terug te vinden in het systeem. En sommige overheidsdiensten zijn nog steeds niet op de hoogte van de taken van de verschillende actoren".

De NSZ-voorzitter benadrukt dat er een reeks foutieve data zijn in de KBO die niet meer kunnen worden rechtgezet. "Nu de indruk geven dat alles opnieuw kan worden opgestart, geeft een totaal verkeerde indruk". Mattheeuws wil dat er tijdens de eerste helft van december een consultatiefase wordt gehouden. De definitieve heropstart mag pas in de eerste helft van januari gebeuren, zoals trouwens was voorzien.

De Kruispuntbank voor Ondernemingen, die op 1 juli werd gelanceerd, vervangt de voormalige handelsregisters en de Kamers van Ambachten en Neringen. De KBO werkt samen met de ondernemersloketten waar ondernemers in een keer alle gegevens kunnen overmaken die nodig zijn om een activiteit te starten of wijzigingen aan te brengen.

Onmiddellijk na de start bleek dat de Kruispuntbank kampte met technische mankementen.

Vooral het uitwisselen van gegevens met andere overheidsdatabanken leverde problemen op. Het systeem viel enkele dagen volledig uit en bleef ook daarna vierkant draaien. De tien erkende ondernemingsloketten konden de gegevens van de startende ondernemingen wel elektronisch doorsturen naar de KBO, maar daar moest de verwerking manueel gebeuren.

Begin augustus werd Christian Vincke, de codirecteur van de nationale kredietverzekeraar Delcredere, benoemd tot KBO-crisismanager. Samen met Jan Deprest en Frank Robben werd het project opnieuw op de sporen gezet. 'Vorige week gaf Fedict, de federale overheidsdienst bevoegd voor informatie- en communicatietechnologie, het groen licht om de KBO volledig herop te starten', verklaarde Deprest in de marge van het eerste e-government congres dat gisteren op de Heizel werd georganiseerd. 'Technisch staat alles op punt. Volgende week kan er worden gestart.' Volgens Deprest moeten er alleen nog een aantal afspraken worden gemaakt over de te volgen procedures.

Robben benadrukte dat alles uitvoerig getest is. 'Er is een systeem uitgewerkt dat om de vijf minuten controleert of de KBO draait zoals het hoort en de verbindingen met andere databanken gesmeerd lopen. De voorbije weken hebben we ook de ondernemingsloketten bezocht. Blijkbaar werkt alles.'

Het kabinet van minister van Economie, Fientje Moerman (VLD), bevestigt dat het de bedoeling is om volgende week van start te gaan. 'Na een paar maanden zullen we kijken of het mogelijk is het systeem uit te breiden. Onder meer de notarissen zijn vragende partij om samen te werken met de KBO.'

StS

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud