Ondernemingsloketten kennen moeizame start

(belga) - De ondernemingsloketten, een dienst die de administratieve last voor ondernemers en zelfstandigen gedeeltelijk moet verlichten, zijn op 1 juli niet probleemloos van start gegaan. Door technische problemenkonden enkele ondernemingsloketten hun klanten vandaag nog niet voorthelpen. De overheid spreekt van 'beperkte problemen' en 'kinderziektes' en noemt de algemene indruk van de opstart 'positief'.

In principe zouden startende ondernemingen en ondernemingen die hun activiteiten wijzigen of schrappen vanaf dinsdag 1 juli terecht moeten kunnen bij een van de tien erkende ondernemingsloketten (verspreid over 240 kantoren). Daar krijgen ze dan een ondernemingsnummer dat dient als de identificatie van de onderneming. Dat ondernemingsnummer wordt opgenomen in de nieuwe Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Meerdere ondernemingsloketten meldden echter grote technische problemen met het KBO-computersysteem (Kruispuntbank voor Ondernemingen) en verklaarden dat zij niet in staat waren om hun klanten verder te helpen.

Hedwig Taelman, directeur van KMO-Direct (het ondernemingsloket waar onder meer UNIZO, de Unie voor Zeflstandige Ondernemers, in participeert) is wel opgelucht dat het KBO-systeem operationeel is, maar meldt grote technische problemen. 'Het is al een wonder op zich dat de KBO werkt. Het systeem is wel operationeel, maar we kunnen geen gegevens invoeren omdat het systeem veel te traag werkt. Bovendien vliegen we om de vijf minuten uit het systeem. We zouden het systeem wel kunnen gebruiken, maar dan kunnen we op een hele dag waarschijnlijk maar een drietal dossiers afhandelen', aldus Taelman.

De technische problemen worden bevestigd door de ondernemingsloketten van Acerta (sociaal secretariaat) en Formalis. Dat wordt ondersteund door het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. 'Wij hebben de technische problemen aan de overheid gemeld. Voorlopig moeten wij afwachten en hopen dat snel beter zal gaan', aldus gedelegeerd bestuurder De Meulenaere van Formalis.

Erik Meurisse, manager van de KBO, probeert de berichten over de technische problemen te minimaliseren: 'Zoals bij elk grootschalig nieuw systeem zijn er bij ons ook wel een aantal problemen, maar dat zijn kinderziektes. De algemene impressie van de opstart is positief'. 'Bovendien zullen we onmiddellijk bijsturen en zullen er vanaf morgen al minder problemen zijn', aldus Meurisse.

Dat niet alle ondernemingsloketten te kampen hadden met grote technische problemen, wordt bevestigd door Peter Jacobs van het BIZ Ondernemingsloket (een samenwerking tussen het Sociaal Verszekeringsfonds VEV, SD Worx en de Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid). 'Er waren wel wat performantieproblemen. Zo zijn we een drietal keren uit het systeem gevlogen, maar echt grote problemen waren er niet bij BIZ', aldus Peter Jacobs.

Volgens een aantal ondernemingsloketten zou de overheid ook het het (verkeerde) beeld gecreëerd hebben dat ondernemers vanaf 1 juli op vijf minuten al hun adminstratieve regelingen konden in orde brengen bij de ondernemingsloketten. 'Dat is natuurlijk niet zo. De ondernemingsloketten nemen enkel de taken van het handelsregister en van de Kamers voor Ambachten en Neringen over. Aan de wetgeving op zich is niets veranderd. Dat men op het ondernemingsloket met één simpele pennetrek alles in orde kan brengen is een foutief beeld en dat beeld heeft de overheid mee helpen creëren', aldus Hedwig Taelman van KMO-Direct.

Ook deze kritiek wordt door Erik Meurisse van KBO genuanceerd: 'Het systeem heeft zijn tijd nodig om te stabiliseren. De mensen moeten het enkel nog wat gewoon worden. Geef het wat tijd'. Meurisse betreurt ook dat een aantal ondernemingsloketten de overheid systematisch met de vinger wijzen. 'Wij zijn tenslotte partners in dit project. Daarom proberen wij de ondernemingsloketten nu ook zoveel mogelijk te ondersteunen', aldus nog Meurisse.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud