Advertentie
Advertentie

Ontslagrecht in Duitsland

Net zoals in Nederland, moet ook in Duitsland het ontslag van een werknemer duidelijk worden gemotiveerd. De reden moet terug te vinden zijn in de persoon van de werknemer of de economische noodwendigheid van de onderneming. Tegenover de motiveringsplicht staat een kortere opzeggingstermijn dan in België. Voor een hogere werknemer met meer dan twintig jaar dienst is het verschil minstens 13 maanden.