Advertentie
Advertentie

Oprichting vennootschap beetje eenvoudiger

(tijd) - Het wordt nog een beetje eenvoudiger een vennootschap op te richten. Sinds het begin van dit jaar kon de oprichtingsakte elektronisch worden ingediend. Binnenkort kunnen ook de bankattesten en de volmachten die bij een notariële oprichtings- of wijzigingsakte moeten worden gevoegd, elektronisch worden doorgestuurd. De maatregel staat in een wetsontwerp over administratieve vereenvoudiging dat de Kamer donderdag goedkeurde.