Advertentie

Overheid beloont energie-efficiënte topbedrijven

(tijd) - De Vlaamse regering heeft op 19 juli de 'benchmarkingconvenant' goedgekeurd als middel om de energie-efficiëntie van bedrijven te verbeteren.

Bedrijven die zo'n convenant afsluiten moeten zich vergelijken ('benchmarken' in de taal van de Vlaamse regering) met bedrijven die aan de wereldtop staan op het gebeid van energie-efficiëntie. Wie die vergelijking doorstaat, krijgt van de Vlaamse overheid de garantie dat er geen bijkomende verplichtingen aangaande energieverbruik of broeikasgasemissies worden doorgevoerd. De Vlaamse overheid verbindt er zich ook toe de vrijstelling van energietaks voor deze bedrijven bij de federale en Europese overheid te bepleiten.

Belangrijk voor de topbedrijven is dat de Vlaamse regering beslist heeft rekening te houden met de inspanningen die de bedrijven hebben geleverd in het verleden, dus voor de belangrijke Kyoto-referentiedatum van 1990. De convenant geldt voor alle bedrijven waarvan het jaarlijkse energieverbruik 0,5 petajoule bedraagt. Dat zijn 105 bedrijven die samen borg staan voor 74 procent van het industriële energieverbruik.

Om de convenanten in goede banen te leiden, richt de Vlaamse overheid het Verificatiebureau op. Dat is een onafhankelijk en neutraal orgaan. De taken van dat bureau zijn het controleren, adviseren en beoordelen van het onderzoek uitgevoerd door de benchmarkingconsulent naar de prestaties van de wereldtop, de afstand die het onderzochte bedrijf heeft met deze top en de monitoring van het opgestelde energiebesparingsplan. Voor de oprichting van het Verificatiebureau maakt Steve Stevaert, de Vlaamse vice-minister en minister voor Energie, 70.000 euro vrij en Jaak Gabriëls, de minister van Economie, 550.000 euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud