Advertentie

'Paars viseert bedrijven'

Volgens oppositiepartij CD&V zijn een aantal paarse regeringsmaatregelen nefast voor het Belgische ondernemersklimaat omdat ze de aansprakelijkheid van bestuurders en venootschappen uitbreiden.

(tijd) De CD&V somt de volgende zeven maatregelen op:

1 De aansprakelijkheid voor de niet-betaling van bedrijfsvoorheffing en btw, van kracht sinds 28 juli 2006. Als een vennootschap verzaakt aan haar verplichting bedrijfsvoorheffing en btw te betalen, zijn de bestuurders solidair aansprakelijkheid als er sprake is van een fout. Er is een vermoeden van fout als de bedrijfsvoorheffing herhaaldelijk niet is betaald.

2. De aansprakelijkheid voor socialezekerheidsbijdragen in geval van faillissement, van kracht sinds 1 september 2006. De Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) kan bestuurders persoonlijk en solidair aansprakelijk stellen voor de socialezekerheidsbijdragen die bij een faillissement verschuldigd zijn, op voorwaarde dat een zware fout aan de basis van het faillissement ligt.

3. De aansprakelijkheid als gegevens niet of verkeerdelijk worden doorgegeven aan de RSZ, van kracht sinds 1 juli 2006. De RSZ kan gegevens over klanten en derden opeisen als een onderneming twee kwartalen geen sociale bijdragen heeft betaald.

4. Een gewestelijk directeur van de btw kan overgaan tot de sluiting van een onderneming, van kracht sinds 7 januari 2007. Hij kan dat beslissen bij een betalingsachterstand voor de bedrijfsvoorheffing of de btw zonder dat er sprake moet zijn van opzet, bedrog of fraude.

5. De hoofdelijke aansprakelijkheid in verband met de btw-keten, van kracht sinds 7 januari 2007. Elke btw-plichtige moet afgetrokken belastingen terugbetalen als hij wist of moest weten dat de verschuldigde belasting niet werd of zal worden gestort aan de staat, met de bedoeling de belasting te ontduiken.

6. De verzwaring van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, een wetsontwerp van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS). In geval van recidive kan een rechter beslissen een vennootschap te sluiten.

7. De opdrachtgevers worden mee aansprakelijk voor hun onderaannemers, een voorstel van minister van Werk Peter Van Velthoven (sp.a). In de strijd tegen het zwartwerk in de bouw moet een hoofdaannemer mee verantwoordelijk worden bij de niet-betaling van sociale bijdragen of inbreuken op de arbeidswetgeving door een onderaannemer.

WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud