Peterschapproject voor opvolgers

Wie voorspelde dat het fenomeen familiebedrijf door de globaliserende economie en de evolutie van de publieke kapitaalmarkten zou inkrimpen, mag zijn huiswerk opnieuw maken. Het tegendeel is waar: bedrijven waar families de dienst uitmaken, blijven de basis waarop elke economie steunt. Familiebedrijven kunnen immers bogen op sterke troeven. Daartegenover staat een niet geringe bedreiging voor de continuïteit van de onderneming: de regeling van de opvolging. Daarom start de straks gefuseerde West-Vlaamse Kamer een peterschapproject voor jonge opvolgers in familiebedrijven.

Verschillende studies wijzen uit dat familiebedrijven het beter doen. Zo blijkt dat de kapitalisatie van familiebedrijven op de Parijse beurs over een periode van vijf jaar met factor 2,5 toenam. Voor niet-familiebedrijven bedroeg de factor 1,8. Volgens een Brits onderzoek brengt een investering van 1 pond in een familieonderneming na twintig jaar 11,11 pond op, in een niet-familiebedrijf slechts 8,72 pond. Een Amerikaanse studie wijst dan weer uit dat de jaarlijkse return bij familiebedrijven over eenzelfde periode 16 procent bedraagt, bij andere ondernemingen 14 procent. Belgische beursgenoteerde familiebedrijven scoren doorgaans beter dan de sector en niet-familiebedrijven. En dan zijn er nog de bekende troeven: langetermijnvisie, onafhankelijkheid, stabiliteit, inzet en motivatie, continuïteit in het leiderschap, sterk in moeilijke tijden, minder bureaucratie, flexibiliteit en de persoonlijke band met de eigenaar(s)-managers.

Tot zover de goednieuwsshow. Familiebedrijven hebben een beperkte toegang tot de kapitaalmarkt en kampen vaak met nepotisme. Tevens bestaat het gevaar dat de familiebelangen een overwicht op het bedrijfsbelang krijgen. We merken dat familiebedrijven toleranter zijn tegenover minder bekwame familieleden. Deze ondernemingen hanteren meestal onbillijke vergoedingssystemen en kennen vaak een onduidelijke structuur en een wazige taakverdeling. Daarnaast zijn familiebedrijven weinig aantrekkelijk voor professionele managers, ze lijden onder familieruzies en acteren vrij paternalistisch en autocratisch.

Ten slotte is er hét zwaard van Damocles: de opvolging. John Ward, een Amerikaanse familiebedrijvengoeroe, heeft onderzoek gevoerd bij 200 familiebedrijven in de referentieperiode 1924-1984. Hieruit blijkt dat 80 procent van die bedrijven zijn opgehouden te bestaan. Van de 20 procent blijvers is een kwart aan derden verkocht. 10 procent staat publiek genoteerd en 65 procent wordt nog door de familie gecontroleerd. Dit betekent dat 13 procent familiebedrijf is gebleven. Maar slechts 23 procent daarvan kent nog een stevige groei. Een even groot percentage kent een stagnatie en het overgrote deel van de familiebedrijven is in verval.

De opvolging is een heikel proces in de ontwikkeling van het familiebedrijf. Voor de overdrager ligt opvolging emotioneel gevoelig en in twee derde van de gevallen wordt niet eens een regeling uitgewerkt. Daarom heeft de Kamer voor Handel en Nijverheid van Kortrijk-Oostende-Roeselare-Tielt een peterschapproject voor jonge opvolgers uitgewerkt. Het concept is geënt op dat van het Platoproject, dat intussen zijn diensten bewezen heeft. Peterbedrijven zijn advocatenkantoor Eubelius en Bank J. Van Breda & Co. Het project start in oktober en zal anderhalf tot twee jaar duren. In een 14-tal avondsessies zullen verschillende managementthema's aan bod komen: een doorlichting van het eigen familiebedrijf, strategie, maximalisatie van de aandeelhouderswaarde, deugdelijk bestuur, communicatie en conflicten, opleiding van opvolgers, correcte vergoeding van familieleden, succesvolle opvolgingsregeling, human resourcesbeleid, enzovoort. Bedoeling is om onder begeleiding van een deskundige-moderator een netwerk tussen jonge opvolgers en een ervaringsuitwisseling te creëren, naar analogie met het Platoproject. GVDP

Het peterschapproject 'Een succesvolle carrière in een familiebedrijf' zal werken met twee groepen van elk maximaal 20 deelnemers. Intussen is al een groep volgeboekt. Meer inlichtingen te verkrijgen bij de Kamer voor Handel en Nijverheid, Casinoplein 10, 8500 Kortrijk, tel. 056-23.50.51.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud