Platformen elektronische facturatie maken eigen vergunning overbodig

Vijf platformen voor elektronische facturatie hebben een zogenoemde platformvergunning gekregen van het ministerie van Financiën. Dat ontslaat de bedrijven die gebruikmaken van zo'n platform, van de verplichting om zelf een individuele vergunning aan te vragen. Zij moeten nog enkel een melding sturen aan hun BTW-controleur. Om echt profijt te halen, moeten de bedrijven de elektronische facturatie zo snel mogelijk integreren in hun boekhoudpakket of ERP-systeem en in hun back-office.

De vergunning van het ministerie van Financiën is nodig om de authenticiteit en de integriteit van de gegevens te waarborgen. De vijf platformen, Tectrade, Isabel, Aditel, Seagha en Hypertrust pakken de zaken niet identiek aan. Isabel, dat het gelijknamige bancaire netwerk uitbaat maar zich ook ontwikkelt tot zakelijk communicatienet, heeft een systeemvergunning. Isabel's E-invoicesysteem past in het programmapakket voor elektronisch zakendoen (Isabel Business Suite) en maakt gebruik van een geavanceerde elektronische handtekening om de integriteit en authenticiteit van de factuur te waarborgen. Isabel telt 45.000 klanten-bedrijven die gebruikmaken van het bancaire netwerk voor hun betalingen en speelt dit cijfer uit om te wijzen op de koppeling tussen elektronische facturatie en elektronisch betalen. Concurrent Tectrade beschikt over een outsourcingvergunning en biedt elektronisch factureren aan in het kader van zijn Greenpark-outsourcingmodel voor elektronisch zakendoen. Het platform zorgt voor de automatische omzetting van allerlei handelsdocumenten zoals facturen en voor de archivering en het beheer van de documentenstroom. Johan Fleurbaey van Tectrade onderstreept dat vanaf een volume van 30 facturen per maand een return op de gedane investering wordt gerealiseerd. De verschillende documentformaten die klanten en leveranciers gebruiken zoals bijvoorbeeld EDI en XML, worden automatisch omgezet in het eigen formaat. Dat geldt ook voor alle gangbare communicatieprotocollen.

Ook Seagha, dat ontstaan is in de Antwerpse havensector, beschikt over een outsourcingvergunning. De bedrijven versturen hun facturen naar het platform, dat op zijn beurt de facturen naar de bestemmeling stuurt en archiveert. De bedrijven stellen hun elektronische facturen op volgens het UN/INVOIC-berichtentype en gebruiken daarvoor hun eigen boekhoudprogramma of ERP-systeem. Eric Duchesne van Seagha onderstreepte dat Seagha ook voor niet-maritieme klanten werkt en sinds 15 jaar ervaring heeft met electronic data interchange (EDI). De ervaring met elektronische facturatie begon eind 1999. Het komt erop aan, zei Duchesne, dat de factuurgegevens automatisch uit het computersysteem van de onderneming vloeien en automatisch verwerkt worden in het computersysteem van de klant.

Aditel zette een facturatieplatform op binnen JCommerce.net, dat zorgt voor de vertaling van de verschillende factuurdocumentformaten en de facturen eventueel ook archiveert. Zowat 700 bedrijven, waaronder Agfa-Gevaert, gebruiken JCommerce.net voor elektronische documentenuitwisseling, zei directeur Vranckx. Hij wees erop dat elektronische datauitwisseling niet stopt aan de grens en wereldwijd moet worden georganiseerd. Hypertrust gebruikt e-mailstandaarden en stuurt controleberichten om de integriteit (ongewijzigde inhoud) van de facturen aan te tonen. KB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud