Advertentie
Advertentie
Advertentie

Regering treft maatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen

(tijd) - Op zijn superministerraad van 16 en 17 januari heeft de federale regering een aantal maatregelen genomen met verregaande impact voor ondernemingen en zelfstandigen. Het meest in het oog springend is de beslissing dat zelfstandige ondernemers vanaf juli 2006 verplicht 1 procent van hun inkomen moeten bijdragen voor een beter en volwaardiger pensioen. Andere maatregelen zijn lagere energiekosten voor grote verbruikers, een hogere aftrekbaarheid van de restaurantkosten en een strengere aanpak van schijnzelfstandigen.