Regering versoepelt regels bij overname voor kleinere ondernemingen

(tijd) - Bedrijven met een omzet van minder dan 40 miljoen euro moeten niet langer een aangifte doen bij de Raad voor de Mededinging bij een overname of een fusie. Dat besliste de federale regering. Voordien lag de drempel op 15 miljoen. De maatregel moet de mededingingsautoriteit meer tijd geven voor het bestrijden van kartels en andere verstoringen van de eerlijke concurrentie. Dat staat te lezen in De Tijd.

De Raad voor de Mededinging waakt over de concurrentie op de Belgische markt. Bij een overname of een fusie controleert hij of de vrije concurrentie niet in het gedrang komt. De Raad treedt ook op tegen kartelafspraken en misbruik van machtsposities. Maar hij kan die laatste taak niet naar behoren uitvoeren omdat te veel tijd gaat naar het onderzoeken van concentratiedossiers.

De Raad vraagt al enkele jaren de drempels voor aanmeldingen van fusies of overnames te verhogen.

Nu lijkt die oproep gehoor te vinden. In zijn onlangs bij de Kamer ingediende beleidsnota schrijft de federale minister van Economie, Marc Verwilghen (VLD), dat er 'te veel mensen, tijd, geld en energie gaan naar het onderzoek van concentratie-aanmeldingen die achteraf niet gevaarlijk blijken te zijn voor de concurrentie'.

Daarom zal de meldingsplicht enkel nog gelden indien de ondernemingen die betrokken zijn bij een fusie of een overname samen in België een omzet van meer dan 100 miljoen euro halen. Minstens twee van de betrokken bedrijven moeten elk in België een omzet realiseren van minimum 40 miljoen. Vandaag liggen die drempels op respectievelijk 40 miljoen voor het totaal en 15 miljoen voor de afzonderlijke bedrijven. De wijziging is nog niet voor meteen. Er moet nog een koninklijk besluit komen.

De aanpassing betekent een belangrijke vermindering van de werklast voor de Raad. Berekend op basis van de dossiers van de vorige jaren zal het aantal aanmeldingen met ongeveer 30 per jaar of ruim de helft dalen. In 2003 waren er 58 aanmeldingen. In de periode 1993-2003 gaat het gemiddeld om 46,5 per jaar.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud