Advertentie
Advertentie

Regularisatie zonevreemde bedrijven loopt achterstand op

(belga) - Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, waarschuwt voor vertraging van de regularisatie van zonevreemde bedrijven nu Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen zopas besloten heeft om de aan de gemeenten toegekende termijn voor het goedkeuren van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met twee jaar te verlengen, namelijk tot 1 mei 2007.