Rendabiliteit Belgische vennootschappen verbetert

(tijd) - Het aantal vennootschappen in België dat zijn jongste boekjaar met een nettowinst afsloot, steeg met 1,66 procent tot 62,85 procent. Vlaanderen doet beter met 64,40 procent, Wallonië zit dicht bij het landsgemiddelde (62,54%) terwijl Brussel zwak scoort (56,7%). Dat schrijft De Tijd. De solvabiliteitsgraad, die de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen weergeeft, daalde tot 47,74% en in Vlaanderen zelfs tot 42,99 procent.

De studiedienst van het handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium onderzocht de jaarrekeningen die 192.000 Belgische vennootschappen tijdens de voorbije twaalf maanden indienden bij de Balanscentrale. Het ging om 178.000 KMO's, die een verkorte jaarrekening indienen en 14.000 grote bedrijven die een volledige jaarrekening indienen. Daarvan sloten er ruim 119.000 (62,85%) het boekjaar af met een nettowinst. Dat is een stijging met 1,66 procent tegenover het voorgaande boekjaar en 0,10 procentpunt meer dan twee boekjaren geleden.

De inzinking van het boekjaar 2002 is ook te zien in de regionale cijfers. Bij de vennootschappen met de zetel van de onderneming in Vlaanderen, boekte 64,40 procent een nettowinst. Dat is meer dan in de voorgaande twee boekjaren toen respectievelijk 64,33 en 62,77 procent van de vennootschappen het jaar positief afsloot. Wallonië gaat van 62,22 procent in 2001 naar 60,95 procent in 2002 en 62,54 procent in 2003. De hoofdstad Brussel heeft het laagste aantal rendabele vennootschappen (56,7%).

Het verloop van de solvabiliteit, die de algemene graad van financiële onafhankelijkheid van een vennootschap weergeeft, was minder rooskleurig. Na de moeilijke periode 2001-2003 is het herstel van de solvabiliteit een werk van lange adem. De solvabiliteitsgraad van de Belgische vennootschappen zakte voort tot 47,74 procent. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en de totale passiva. Hoe hoger het eigen vermogen, hoe groter de financiële onafhankelijkheid. In 2001 bedroeg de solvabiliteit nog 49,90 procent en dat hoge cijfer was wellicht te danken aan het economische wonderjaar 2000. Een jaar later was de solvabiliteit van de betrokken vennootschappen opnieuw gezakt tot 47,90 procent.

Opvallend is dat de Vlaamse vennootschappen niet goed scoren voor solvabiliteit. Zij bedraagt slechts 42,99 procent. Dat is meer dan het jaar voordien (41,99%) maar minder dan in 2001 (43,57%). Wallonië doet beter en komt uit op 51,20 procent tegen respectievelijk 45,81 en 49 procent in de twee voorgaande jaren. Brussel verzwakt en komt uit op 50,58 procent tegen respectievelijk 54,61 procent in 2001 en 52,23 procent in 2002. Volgens Jan De Boitselier, de manager van de studiedienst van Graydon Belgium werken de Waalse vennootschappen meestal met eigen kapitaal. De lage solvabiliteitsgraad van de Vlaamse vennootschappen kan volgens onze informatie deels het gevolg zijn van het hoge aantal productievennootschappen van Belgische en buitenlandse groepen in Vlaanderen. Deze groepen houden het eigen vermogen van deze dochters op een minimumpeil en organiseren de solvabiliteit vooral op groepsniveau.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud