Sociale partners willen kmo-knoop ontwarren

De sociale partners willen een nieuwe poging wagen om een 'evenwichtige' regeling te vinden voor de overlegorganen in de kmo's. Maar daarmee zijn de tegenstellingen nog niet verdwenen.

(tijd) De federale ministerraad keurt vandaag waarschijnlijk een 'gaten'-kb goed dat vakbonden en werkgevers weer aan zet brengt in de controverse over de overlegorganen in de kmo's. Het koninklijk besluit bevat de procedureregels voor de sociale verkiezingen van mei 2008 maar laat de invulling van de personeelsdrempels en het aantal beschermden over aan de sociale partners. Ondanks eerdere mislukkingen zijn die bereid tot een nieuwe poging. Nationaal ACV-secretaris Marc Leemans hoopt dat 'de rust van de zomermaanden het gezond verstand doet zegevieren'. Volgens hem moeten de werkgevers dan wel beseffen dat de nu op tafel liggende compromisvoorstellen, zoals dat van federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven (sp.a) al een heel ver in hun richting gaan. 'Daardoor komen er bijna nergens beschermden bij.' Tegelijk waarschuwt hij. 'Zonder akkoord vallen we terug op de wet uit 1948. Dan komen er in de bedrijven tussen 50 en 100 aparte verkiezingen voor een ondernemingsraad én een preventiecomité.'

Werkgevers

Ook aan werkgeverskant wil men de dialoog heropstarten. Karel Van Eetvelt, de gelegeerd bestuurder van Unizo: 'We hebben steeds gezegd dat dit een zaak is voor de sociale partners.' Hij maakt wel een onderscheid tussen twee zaken. 'Eerst is er de organisatie van de sociale verkiezingen. Er is enkel een probleem voor de bedrijven met 50 tot 100 werknemers. De wet uit 1948 bepaalt dat in bedrijven vanaf 50 werknemers een ondernemingsraad moet komen. Door een ongeschreven akkoord tussen de partners ligt de drempel op 100 werknemers. Dat moet geregeld worden. Maar het overleg in kmo's met minder dan 50 werknemers is een ander dossier. Ook daarover wil ik praten. Maar de vakbonden moeten beseffen dat ik dan ook andere zaken op tafel leg.'

VBO-woordvoerder Jeroen Langerock bleef kort: 'Wij verkiezen een evenwichtige en via overleg geregelde oplossing boven een die is opgelegd door de regering.'

IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud