Stagiars in bedrijven worden niet beschermd door Arbeidsongevallenwet

(tijd) - Studenten die in het kader van hun studieprogramma onbezoldigd stage lopen in een bedrijf, worden niet beschermd door de arbeidsongevallenwet. Dinsdag oordeelde het Arbitragehof dat die situatie discriminerend is. Tegen beroepsziekten zijn stagiairs wel verzekerd. Door het arrest van het Arbitragehof moet de wetgever de arbeidsongevallenwet aanpassen. Dat schrijft De Tijd.

Nogal wat leerlingen moeten in het kader van hun studieprogramma stage lopen in een bedrijf. Meestal zijn die stageperiodes onbezoldigd. Als de stagiairs tijdens hun stageperiode getroffen worden door een beroepsziekte, hebben ze recht op een vergoeding. Dat recht is wettelijk verankerd. Maar als leerlingen tijdens hun stageperiode het slachtoffer worden van een arbeidsongeval, hebben ze vaak geen recht op een vergoeding. De arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 is niet van toepassing op stagelopende studenten.

Bedrijven sluiten soms wel een collectieve verzekering af zodat de stagiairs bij een arbeidsongeval wel een vergoeding krijgen. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Volgens Paul Jacobs, het hoofd van de dienst schaderegelingen bij de verzekeraar Assubel, wordt van die mogelijkheid te weinig gebruikgemaakt.

Gisteren besliste het Arbitragehof dat de arbeidsongevallenwet discriminerend is omdat hij niet van toepassing is op onbezoldigde stagiairs. Aan de basis van het arrest ligt een tragisch arbeidsongeval met een jongeman die stage liep op een paardenfokkerij. De stagiair kreeg een stamp van een paard en kampt daardoor met een blijvende arbeidsongeschiktheid. Hij werd ook gedwongen zijn studies op te geven.

Het Arbitragehof oordeelde dat er geen enkele objectieve reden is om een beroepsziekte te vergoeden en een arbeidsongeval niet. Volgens Jean-Paul Sonck, de raadsman van het slachtoffer, is het nu aan de wetgever de arbeidsongevallenwet aan te passen zodat de discriminatie wordt opgeheven.

Paul Jacobs van Assubel vindt het arrest van het Arbitragehof sociaal een goede zaak. 'Technisch rijst er wellicht een probleem', zegt Jacobs. 'De premies van de werkgevers worden nu berekend op basis van het loon van de werknemers. Wanneer het gaat om onbezoldigde stagiairs moet worden bekeken hoe we de premies berekenen.' Jacobs wijst erop dat er nog werknemers zijn die evenmin gedekt zijn door de arbeidsongevallenwet. Concreet gaat het om werklozen met een voorlopig tewerkstellingsstatuut.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud