'Strategisch belonen kan funeste gevolgen hebben'

(tijd) - Sommige bedrijven laten zich onder het mom van strategisch belonen verleiden tot funeste beloningsstrategieën die onethisch gedrag stimuleren. Toplui van bedrijven krijgen exuberante vergoedingen, commissarissen vragen dumpingtarieven om lucratieve adviesopdrachten binnen te halen, financiële analisten verliezen hun geloofwaardigheid als ze enkel oog hebben voor hun bonussen.

Dat zei professor Lutgart Van Den Berghe, de academisch directeur van het Instituut van Bestuurders (IVB) van de Vlerick Leuven Gent Managementschool tijdens de Vlerick-conferentie over strategisch belonen. Een onderneming moet vermijden dat haar beloningsstrategie enkel kortetermijndoelen dient die het langetermijndoel ondergraven, waarschuwt Vandenberghe. Strategisch belonen van werknemers die een fundamentele rol spelen in de uitvoering van de bedrijfsstrategie heeft zijn grenzen. Het systeem kan vanaf een bepaald niveau te complex worden. Strategisch belonen steunt essentieel op de toekenning van een variabel loon en dat creëert een sfeer van afgunst.

Strategisch belonen is vooral een zaak van het topmanagement. 'Men moet zich afvragen of de beloning van de bedrijfstop wel voldoende strategisch is', stelde Lutgart Van den Berghe, die lid is van de raad van commissarissen van de Nederlandse bedrijven CSM, SHV, KLM en lid van de raad van bestuur van Solvay en Electrabel. Zij is ook gewezen lid van de raad van commissarissen van de bankverzekeraar ING.

'De raad van bestuur van ING ging na waarom de collega's van concurrenten 40 procent meer verdienden. De bestuurders van verzekeraar Aegon verdienden meer omdat zij werden aangetrokken op de internationale markt en internationale, concurren-tiëlere vergoedingen bedongen. De beloning van de top is vaak afhankelijk van de onderhandelingsmacht van de managers en minder van hun strategisch belang voor de onderneming.'

Het is erger, meent Lutgart Van Den Berghe, wanneer de beloning van de bedrijfstop niet afhankelijk is van de onderhandelingskracht noch van het strategische belang voor het bedrijf maar neerkomt op pure zelfbediening. Amerikaanse managers, die amper iets te vrezen hebben van het sterk versnipperde aandeelhouderschap, kenden zichzelf enorme beloningspakketten toe, eerst in de vorm van bonussen, daarna in de vorm van aandelenopties omdat deze vergoedingen niet op de balans voorkomen. KB

21027686

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud